Folkkampanjen
mot Nato

Välkommen


Pin

26 april 2017

Den här webbplatsens uppgift är att bidra till opinionen mot Nato.


Sverige, Nato och säkerheten

Undersökningen från den oberoende Natoutredningen.

Celanders förlag
Bok Sverige, Nato och säkerheten

Byt ut riksdags-ledamöter!

Flygblad.

Är du emot samarbetet med Nato?

Är du medlem i något parti, eller känner du någon som är det?
Bild flygblad

Partimedlemmar, som är emot samarbetet med Nato, bör hjälpa till i nomineringarna till nästa års valsedel. Den bör toppas av andra namn än de som röstade för värdlandsavtalet i maj 2016.

Mer om flygbladet här.


Sidan Nyheter och kommentarer, bl.a:

Bok till ministrar, 26 april 2017

Brev till gräsrötter, 6 mars 2017

Nato-bas i Göteborg redan klar?, 6 oktober 2014


Sidan Opinion och debatt, bl.a:

Hur kan alliansfriheten och försvaret fungera i framtiden?
YouTube
Stockholm 4 april 2017

Nato vore inte bra för Sverige
Dagen 21 oktober 2016

Forskare: Natoutredningen är oprofessionell och tendentiös
Svenska Dagbladet 28 september 2016


Vår plattform


Nej till medlemskap i Nato!

Inga Nato-baser här
– riv upp värdlandsavtalet!

En fredlig framtid skapas inte av Nato, vars uppgift är att bana väg för Väst och hindra allt som hotar Västs ekonomier. Därför förstörde Nato år 2011 Libyen. Tidigare drabbades Jugoslavien och Afghanistan av Natos krigsmakt. Nu rustar Nato vid Rysslands gräns.

Riksdagen har godkänt ett värdlandsavtal mellan Sverige och Nato. Det kan medföra Nato-baser i Sverige, och därmed kan Sverige dras in i krig på Natos sida. Därför bör avtalet rivas upp, vilket också blir ett bidrag till avspänning kring Östersjön.

Det finns alternativ till medlemskap, värdlandsavtal och annat samarbete med Nato:


Vi bör hjälpas åt att förhindra medlemskap i Nato. Vidare bör vi arbeta för att värdlandsavtalet ska rivas upp, vilket kan göras med sex månaders varsel. För detta behöver vi samlas i en bred och aktiv rörelse i hela landet, och den kan gå över alla partigränser.Utvecklad, senast 29 juli 2016
Helt ny 25 juni 2016


Kommentar

Ingen framtid med Nato

Nato är den gemensamma militära organisationen för USA, Canada och Europa. Warszawapakten, den östliga motsvarigheten under Kalla kriget, upplöstes 1991. Nato blev dock kvar och har sedan dess ökat från 16 medlemmar till 28.

Starka krafter, både i Nato och i Sverige, vill ha in Sverige som medlem. Sveriges samarbete med Nato är redan nu mycket omfattande, och i praktiken är vi så nära medlemskap som det bara går. Sverige har anpassat militär utrustning till Nato och deltar regelbundet i Nato-övningar. Sverige har en ambassadör vid Natos högkvarter i Belgien och har officerare på heltid i Natos specialförbandsstab där.

Värdlandsavtalet mellan Sverige och Nato godkändes av riksdagen den 25 maj 2016. Det kan få långtgående följder. Det politiska läget i Europa kan ändras, och i Sverige kan vi ha en regering som använder avtalet för att upplåta svenskt område för Nato-baser. Då kan Nato-flyg komma att angripa ett annat land från svensk mark, och Nato-styrkor i Sverige kan begära svenskt stöd till verksamhet utomlands. Sverige kan alltså dras in i krig på Natos sida.

Medlemskap kan ligga nära. Snart kanske partier som vill ha medlemskap har majoritet i riksdagen.

Om Sverige blir Nato-medlem sänder det en stöt genom hela världen. Det blir en markering mot Ryssland och Kina. Vi stärker den överlägsna militära makt, som det USA-dominerade Nato är, i stället för att söka andra samarbeten eller utveckla FN. Och tvärtom, om vi börjar dra oss ur Nato-samarbetet, så sänder det också en signal. Då till vänner världen runt att vi gemensamt söker nya vägar till fred och nedrustning.Delvis ändrad 29 juli 2016
Delvis ny 25 juni 2016


25 juni 2016

Efter att fyra partier nu tar ställning för medlemskap, samt att riksdagen den 25 maj 2016 godkände värdlandsavtalet, är saken i ett nytt läge. Därför är plattform och kommentar nya.


Värdlandsavtalet

Riksdagen godkände den 25 maj 2016 värdlandsavtalet mellan Sverige och Nato. Det öppnar för att en kommande regering kan bjuda in ett Nato-land att upprätta baser här.

Avtalet kan sägas upp med sex månaders varsel, och vi bör arbeta för att det sägs upp. Varför det?

1. Värdlandsavtalet är farligt för oss
a) En Nato-bas i Sverige kan komma att användas för att angripa ett annat land. Därefter kan Sverige bli krigsmål. Punkterna 3.4 och 3.5.

b) Ett Nato-land i Sverige kan begära svensk hjälp till krig i annat land. Då kan Sverige dras in i krig på Natos sida. Punkterna 2.1 och 3.4.

c) Naturligtvis kan det bli så att provokativ Nato-politik förvärrar läget i världen ännu mer, och att Sverige samtidigt har en äventyrlig regering som är svag inför påtryckningar utifrån. Som en säkerhetsåtgärd bör vi se till att den dagen finns inte värdlandsavtalets möjligheter att placera Nato-baser här.

d) Till framtiden hör också att avtalet är bristfälligt. Tilläggsdokument kommer, och kanske ändringar. Punkt 11.1.
2. Dessutom
a) Sverige bör verka för att inte ge Nato mer makt. Det finns i stället något som heter FN.

b) Att avtalet rivs upp blir ett bidrag till avspänning kring Östersjön.

Läs mer: Vi granskar värdlandsavtalet


MötenKänner du till något kommande offentligt möte eller liknande om Nato eller närliggande frågor, så meddela gärna det hit så blir det en kort annons här. Det bör finnas en webbadress som kan ge mer information. Du kan skicka tips till:
folkkampanjenmotnato@telia.com


Lästips


Sverige, Nato och säkerheten

Den oberoende Natoutredningen

Celanders förlag
Bok Sverige, Nato och säkerheten
Frontlinje Ukraina

Richard Sakwa

Karneval förlag
Frontlinje Ukraina
Ryssland och svensk säkerhetspolitik

Sven Hirdman

Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB
Bok. Ryssland och svensk säkerhetspolitik
Varför vi älskar att hata Ryssland

Guy Mettan

Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist har fått boken. Läs mer om det här.

Karneval förlag


Bok. Guy Mettan
Bevara alliansfriheten

Hans Blix, Sven Hirdman, Thage G Peterson, Pierre Schori, Maj Britt Theorin med flera

Celanders förlag
Bevara Alliansfr
Natos hemliga arméer
Operation Gladio och terrorismen i Västeuropa

Daniele Ganser, med bidrag från Mats Deland.

Nato har bedrivit terror i flera Nato-länder för att påverka politiskt.

Karneval förlag


Frontlinje Ukraina
I mörka vatten Hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan

Mathias Mossberg

Propaganda mot Ryssland nu liknar propaganda mot Sovjet på 1980-talet för påstådda ubåtar inom svenskt område.

Karneval förlag


Bok I mörka vatten
Det smutsiga kriget mot Syrien

Tim Anderson

Nato-landet Turkiet har varit en av flera baser för soldater och vapen som har förts in till kriget mot Syrien.

Oktoberförlaget
Bok. Det smutsiga kriget mot Syrien

Bild NtN-märke

Nej till NATO

Föreningen Nej till NATO kan du läsa mer om här.

Adressen är www.nejtillnato.se

De har en Facebook-sida också.


alliansfriheten.se

Bild Alliansfriheten

Kunskapsbas och information. Besök webbplatsen alliansfriheten.se.

Klicka här för mer information.


Du kan göra en insats


Dela ut flygblad

Från menyn uppe till vänster kan du komma till Hämta flygblad m.m. Du kan också klicka direkt här.


Anordna en studiecirkel

Slå dig ihop med några och starta en studiecirkel. Ni kan göra det privat och behöver inte gå genom något studieförbund.

De två första böckerna i listan ovan kan bli en bra stomme. Den senare boken eftersom Ukraina, Krim och Ryssland tar sådan plats i propagandan för medlemskap.

Komplettera med mer material om värdlandsavtalet. Det går använda den granskning av värdlandsavtalet som finns här på denna webbplats. Granskningen av avtalet kan skrivas ut. Det blir 12-14 sidor beroende på webbläsare. Titta på förhandsvisning först, och kanske ska du bocka för Bakgrundsgrafik.

Ytterligare tips kan du finna här.


Antiwar literary and philosophical selections

Innehållsrik webbplats med aktuellt från hela världen: Antiwar literary and philosophical selections. Där hittar du också sådant som essäer och dikter mot kriget.