Folkkampanjen
mot Nato

 

Välkommen

12 oktober 2017

Den här webbplatsens uppgift är att bidra till opinionen mot Nato.


Brev till lokala föreningar och organisationer inom partier

20 augusti. C, KD, L, M.

Öppna ögonen och överge planerna på Nato-anslutning!


13 juli. C, KD, L, M, MP, S, SD.
3 900 sändes i månadsskiftet juli-augusti.

Valsedel 2018
− granska kandidater till riksdagen!


Lästips

Bok Sverige, Nato och säkerheten

Sverige, Nato och säkerheten

Den oberoende Natoutredningen

Celanders förlag

Fler lästips nere till höger.


Samtalsöppnare på bussen

Kort 9 cm x 6 cm

– Vill du ha? säger du till personen som sitter bredvid dig i bussen. Du håller fram ett inplastat kort 9 cm x 6 cm.
– Vad är det?
Förklara, och ett samtal kan vara igång. Men var inte påstridig.

Du kan tillverka sådana här kort och sedan alltid ha några i en plastficka format A7 i fickan. Allt om hur du gör finns här.


Flygblad

Bild flygblad

Byt ut riksdags-
ledamöter!

Är du emot samarbetet med Nato och det militära samarbetet med USA?

Är du medlem i något parti, eller känner du någon som är det?

Så här står det i flygbladet:

Partimedlemmar bör ta reda på när och hur namnen på partiets valsedlar 2018 ska bestämmas och sedan förbereda sig inför nomineringsmöten och delta där.

Den som vill till en plats högt upp på valsedeln ska klara tre test:

 • Nej till medlemskap i Nato!

 • Inga Nato-baser här!
  −Riv upp värdlandsavtalet.


 • Dra ned det militära samarbetet med USA!

Vid valet 2018 åker förhoppningsvis ut ur riksdagen en del av de riksdagsledamöter som i maj 2016 röstade för värdlandsavtalet. De kan ersättas av bättre krafter.

Du kan se hela flygbladet här och läsa en pdf-fil. Sedan kan du hämta, skriva ut och sprida.Opinion och debatt

Stockholms fredsseminarium
YouTube, föredrag 2-3 september 2017

Nato och Ryssland
Tal vid Stockholms fredsseminarium
2-3 september 2017

Risk för desinformation om militärövningen Aurora, samt replik
Dagens Nyheter 15 maj 2017


Vår plattform


 • Nej till medlemskap i Nato!

 • Inga Nato-baser här!
  − Riv upp värdlandsavtalet.


 • Dra ned det militära samarbetet med USA!

En fredlig framtid skapas inte av Nato, vars uppgift är att bana väg för Väst och hindra allt som hotar Västs ekonomier. Därför förstörde Nato år 2011 Libyen. Tidigare drabbades Jugoslavien och Afghanistan av Natos krigsmakt. Nu rustar Nato vid Rysslands gräns.

Riksdagen har godkänt ett värdlandsavtal mellan Sverige och Nato. Det kan medföra Nato-baser i Sverige, och därmed kan Sverige dras in i krig på Natos sida. Därför bör avtalet rivas upp, vilket också blir ett bidrag till avspänning kring Östersjön.

Sverige samarbetar nära militärt med USA vars historia förskräcker när det gäller krigshandlingar och inblandning i andra länders inre angelägenheter. Samarbetet bör börja trappas ned.

I stället för Nato och militärt samarbete med USA:

 • Neutralitetspolitik.
 • Självständig lösning av Sveriges försvarsproblem, utanför Nato.
 • Svenska initiativ, bland annat i FN, för fred, säkerhet och nedrustning i världen.
 • Goda kontakter med Ryssland inom handel, forskning, kultur och turism.

Vi bör hjälpas åt att förhindra medlemskap i Nato. Vidare bör vi arbeta för att värdlandsavtalet ska rivas upp, vilket kan göras med sex månaders varsel. För detta behöver vi samlas i en bred och aktiv rörelse i hela landet, och den kan gå över alla partigränser.Utvecklad 2 juni 2017
29 juli 2016
Helt ny 25 juni 2016


Kommentar

Ingen framtid med Nato

Nato är den gemensamma militära organisationen för USA, Canada och Europa. Warszawapakten, den östliga motsvarigheten under Kalla kriget, upplöstes 1991. Nato blev dock kvar och har sedan dess ökat från 16 medlemmar till 29.

Starka krafter, både i Nato och i Sverige, vill ha in Sverige som medlem. Sveriges samarbete med Nato är redan nu mycket omfattande, och i praktiken är vi så nära medlemskap som det bara går. Sverige har anpassat militär utrustning till Nato och deltar regelbundet i Nato-övningar. Sverige har en ambassadör vid Natos högkvarter i Belgien och har officerare på heltid i Natos specialförbandsstab där.

Värdlandsavtalet mellan Sverige och Nato godkändes av riksdagen den 25 maj 2016. Det kan få långtgående följder. Det politiska läget i Europa kan ändras, och i Sverige kan vi ha en regering som använder avtalet för att upplåta svenskt område för Nato-baser. Då kan Nato-flyg komma att angripa ett annat land från svensk mark, och Nato-styrkor i Sverige kan begära svenskt stöd till verksamhet utomlands. Sverige kan alltså dras in i krig på Natos sida.

Medlemskap kan ligga nära. Snart kanske partier som vill ha medlemskap har majoritet i riksdagen.

Om Sverige blir Nato-medlem sänder det en stöt genom hela världen. Det blir en markering mot Ryssland och Kina. Vi stärker den överlägsna militära makt, som det USA-dominerade Nato är, i stället för att söka andra samarbeten eller utveckla FN. Och tvärtom, om vi börjar dra oss ur Nato-samarbetet, så sänder det också en signal. Då till vänner världen runt att vi gemensamt söker nya vägar till fred och nedrustning.Redigerad 15 juni 2017
Delvis ändrad 29 juli 2016
Delvis ny 25 juni 2016


25 juni 2016

Efter att fyra partier nu tar ställning för medlemskap, samt att riksdagen den 25 maj 2016 godkände värdlandsavtalet, är saken i ett nytt läge. Därför är plattform och kommentar nya.

 

Pin

Om du har varit här förut kanske du behöver uppdatera sidor som du tittar på.
Problem med visning? Läs här.


Misstänkta krigsförbrytare i svensk militärövning

Det kom ett mejl från Föreningen IrakSolidaritet om hur två USA-officerare som deltagit i krigsbrott i Irak deltog i den militära övningen Aurora 17. Vidare får vi veta en del om vad USA:s försvarsminister har sysslat med, han som nyligen varnade Sverige för att skriva på förbudet mot kärnvapen.

Läs mer här.


Stockholms fredsseminarium
2-3 september 2017

Lyssna på tio föredrag.


USA trycker på

Sverige har i FN tillsammans med 121 andra länder deltagit i att utarbeta ett avtal som förbjuder kärnvapen. Nu återstår att regeringen skriver under avtalet i New York. Den första dagen detta kunde göras var den 20 september, och sedan dess är det öppet för underskrifter. Därefter ska riksdagen godkänna avtalet. Vi läser dock i Svenska Dagbladet att USA:s försvarsminister varnar Sverige för kärnvapenstopp.

Uttalande vid Stockholms fredsseminarium 2-3 september:

USA får inte styra svensk säkerhetspolitik

Förenta Staterna har genom sin försvarsminister James Mattis och sin chargé ď affaires David Lindwall satt press på Sveriges regering med krav på att Sverige inte ska ratificera det FN-avtal om kärnvapenförbud som vårt land antagit tillsammans med 121 övriga länder.

Sedan mer än 50 år har Sverige drivit kamp mot kärnvapen nationellt och internationellt. Sedan 1963 gäller riksdagens beslut att Sverige inte ska ha kärnvapen.

Sveriges regering måste omedelbart avvisa USA:s fräcka inblandning i svensk politik och klargöra att Sveriges säkerhetspolitik beslutas av Sveriges folk, inte av främmande makt.

Enligt Förenta Staternas talespersoner kan ett förbud mot kärnvapen störa vårt lands samarbete med Nato. Det bekräftar att värdlandsavtalet öppnar för kärnvapen och innebär en stor risk för vårt lands säkerhet.

Sverige är och ska förbli ett alliansfritt land, ej medlem i Nato.

Sittande regering och Sveriges riksdag måste ratificera FN-avtalet om förbud mot kärnvapen.Läs också

Sverige bör skriva under FN-konventionen
Hans Blix i Svenska Dagbladet 19 september.

Innan dess, 1 september, skrev Karin Enström och Hans Wallmark, utrikespolitisk- respektive försvarspolitisk talesperson i (M), en artikel i GP om att Sverige inte bör skriva under förbud mot kärnvapen. Nato-medlemskap kan bli omöjligt.Värdlandsavtalet

Riksdagen godkände den 25 maj 2016 värdlandsavtalet mellan Sverige och Nato. Det öppnar för att en kommande regering kan bjuda in ett Nato-land att upprätta baser här.

Avtalet kan sägas upp med sex månaders varsel, och vi bör arbeta för att det sägs upp. Varför det?

1. Värdlandsavtalet är farligt för oss
a) En Nato-bas i Sverige kan komma att användas för att angripa ett annat land. Därefter kan Sverige bli krigsmål. Punkterna 3.4 och 3.5.

b) Ett Nato-land i Sverige kan begära svensk hjälp till krig i annat land. Då kan Sverige dras in i krig på Natos sida. Punkterna 2.1 och 3.4.

c) Naturligtvis kan det bli så att provokativ Nato-politik förvärrar läget i världen ännu mer, och att Sverige samtidigt har en äventyrlig regering som är svag inför påtryckningar utifrån. Som en säkerhetsåtgärd bör vi se till att den dagen finns inte värdlandsavtalets möjligheter att placera Nato-baser här.

d) Till framtiden hör också att avtalet är bristfälligt. Tilläggsdokument kommer, och kanske ändringar. Punkt 11.1.
2. Dessutom
a) Sverige bör verka för att inte ge Nato mer makt. Det finns i stället något som heter FN.

b) Att avtalet rivs upp blir ett bidrag till avspänning kring Östersjön.

Läs mer: Vi granskar värdlandsavtalet


Möten och annat
Känner du till något kommande offentligt möte eller liknande om Nato eller närliggande frågor, så meddela gärna det hit så blir det en kort annons här. Det bör finnas en webbadress som kan ge mer information. Du kan skicka tips till:
folkkampanjenmotnato@telia.com


Fler lästips

Se även Läs- och studietips.

 

Frontlinje Ukraina

Frontlinje Ukraina

Richard Sakwa

Karneval förlag

 

Bok. Bakom kulisserna i Kiev

Bakom kulisserna i Kiev

Robert Parry

Karneval förlag

 

Bok. Ryssland och svensk säkerhetspolitik

Ryssland och svensk säkerhetspolitik

Sven Hirdman

Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB

 

Bok. Guy Mettan

Varför vi älskar att hata Ryssland

Guy Mettan

Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist har fått boken. Läs mer om det här.

Karneval förlag

 

Bevara Alliansfr

Bevara alliansfriheten

Hans Blix, Sven Hirdman, Thage G Peterson, Pierre Schori, Maj Britt Theorin med flera.

Celanders förlag

 

Bok Grannlaga

GRANNLAGA
− Kontakter med ryssar och Ryssland

Lars Ingelstam
med
Viktor Sundman

Boken har två utgångspunkter, varav den ena är lovvärd och den andra är felaktig. Den rekommenderas till läsning.

Läs mer här.

 

Frontlinje Ukraina

Natos hemliga arméer
Operation Gladio och terrorismen i Västeuropa

Daniele Ganser, med bidrag från Mats Deland.

Nato har bedrivit terror i flera Nato-länder för att påverka politiskt.

Karneval förlag

 

Bok I mörka vatten

I mörka vatten
Hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan

Mathias Mossberg

Propaganda mot Ryssland nu liknar propaganda mot Sovjet på 1980-talet för påstådda ubåtar inom svenskt område.

Karneval förlag

 

Bok. Det smutsiga kriget mot Syrien

Det smutsiga kriget mot Syrien

Tim Anderson

Nato-landet Turkiet har varit en av flera baser för soldater och vapen som har förts in till kriget mot Syrien.

Oktoberförlaget

 


Bild NtN-märke

Nej till NATO

Föreningen Nej till NATO kan du läsa mer om här.

Adressen är www.nejtillnato.se

De har en Facebook-sida också.


alliansfriheten.se

Bild Alliansfriheten

Kunskapsbas och information. Besök webbplatsen alliansfriheten.se.

Klicka här för mer information.


Du kan göra en insats

Hjälpa medlemmar i vissa partier

Personer som är medlemmar i Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna eller Moderaterna är alltså medlemmar i partier som vill dra in Sverige i Nato. De behöver tala med andra än partikamrater om Nato. Känner du någon som är medlem i dessa partier så ta kontakt. Läs mer här.


Dela ut flygblad

Från menyn uppe till vänster kan du komma till Hämta flygblad m.m. Du kan också klicka direkt här.


Hjälpa till med namninsamling

Gå till www.nejtillnato.se


Anordna en studiecirkel

Slå dig ihop med några och starta en studiecirkel. Ni kan göra det privat och behöver inte gå genom något studieförbund.

Böckerna Sverige, Nato och säkerheten och Frontlinje Ukraina kan bli en bra stomme. Den senare boken eftersom Ukraina, Krim och Ryssland tar sådan plats i propagandan för medlemskap.

Komplettera med mer material om värdlandsavtalet. Det går använda den granskning av värdlandsavtalet som finns här på denna webbplats. Granskningen av avtalet kan skrivas ut. Det blir 12-14 sidor beroende på webbläsare. Titta på förhandsvisning först, och kanske ska du bocka för Bakgrundsgrafik.

Ytterligare tips kan du finna här.


Antiwar literary and philosophical selections

Innehållsrik webbplats med aktuellt från hela världen: Antiwar literary and philosophical selections. Där hittar du också sådant som essäer och dikter mot kriget.