Folkkampanjen
mot Nato

 

Välkommen

20 juni 2018

Pin

Den här webbplatsens uppgift är att bidra till opinionen mot Nato.

Se också vår syster-sajt
Folkrättsbevakningen
http://www.folkrattsbevakningen.se


Lästips

Två tidningar från
Föreningen Nej till NATO

Tidningarna är utmärkt material för studiecirklar.

Slå dig ihop med några och starta en studiecirkel. Ni kan göra det privat och behöver inte gå genom något studieförbund.

 

Bild NtN-tidning 
          nr 1

Nr 1
augusti 2017.

20 kronor plus porto.

Den kan också hämtas gratis som pdf-fil.

Innehåll och om hur du beställer eller hämtar pdf-fil.

 

Bild NtN-tidning nr 2

Nr 2
maj 2018.

30 kronor plus porto.

Innehåll och om hur du beställer.

Föreningen Nej till NATO

Deras Facebook-sidaTvå böcker

Också bra för studiecirkeln.

 

Bok Sverige, Nato och säkerheten

Sverige, Nato och säkerheten

Den oberoende Natoutredningen

Celanders förlag

 

Frontlinje Ukraina

Frontlinje Ukraina
Krisen i gränslandet mellan Ryssland och Europeiska unionen

Richard Sakwa

Lögner förs hela tiden fram om vad som har hänt i Ukraina från 2014 och framåt.

Karneval förlag

 

Fler lästips finns hos Läs- och studietips.


Samtalsöppnare på bussen

Kort 9 cm x 6 cm Kort 9 cm x 6 cm

− Här får du, säger du till personen som sitter bredvid dig i bussen. Du håller fram ett inplastat kort 9 cm x 6 cm.
− Vad är det?
Förklara, och ett samtal kan vara igång. Men var inte påstridig.

Du kan tillverka sådana här kort och sedan alltid ha några i en plastficka format A7 i fickan.

Allt om hur du gör finns här. Där finns också ett annat kort.


Flygblad

Bild flygblad

Så här står det i flygbladet:

Följande partier vill dra in Sverige i Nato:

Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Moderaterna

Rösta på något annat parti!

Vi bör hålla oss utanför Natos krig och krigsplaner.

Den som hittills hade tänkt rösta på något av dessa partier kan i stället välja bland alternativ som vill stå utanför Nato. Något av dem bör kunna duga som ersättning.

Du kan se hela flygbladet här och läsa en pdf-fil. Sedan kan du hämta, skriva ut och sprida.


* * * * *

Vår plattform


 • Nej till medlemskap i Nato!

 • Inga Nato-baser här!
  − Riv upp värdlandsavtalet.


 • Dra ned det militära samarbetet med USA!

En fredlig framtid skapas inte av Nato, vars uppgift är att bana väg för Väst och hindra allt som hotar Västs ekonomier. Därför förstörde Nato år 2011 Libyen. Tidigare drabbades Jugoslavien och Afghanistan av Natos krigsmakt. Nu rustar Nato vid Rysslands gräns.

Riksdagen har godkänt ett värdlandsavtal mellan Sverige och Nato. Det kan medföra Nato-baser i Sverige, och därmed kan Sverige dras in i krig på Natos sida. Därför bör avtalet rivas upp, vilket också blir ett bidrag till avspänning kring Östersjön.

Sverige samarbetar nära militärt med USA vars historia förskräcker när det gäller krigshandlingar och inblandning i andra länders inre angelägenheter. Samarbetet bör börja trappas ned.

I stället för Nato och militärt samarbete med USA:

 • Neutralitetspolitik.
 • Självständig lösning av Sveriges försvarsproblem, utanför Nato.
 • Svenska initiativ, bland annat i FN, för fred, säkerhet och nedrustning i världen.
 • Goda kontakter med Ryssland inom handel, forskning, kultur och turism.

Vi bör hjälpas åt att förhindra medlemskap i Nato. Vidare bör vi arbeta för att värdlandsavtalet ska rivas upp, vilket kan göras med sex månaders varsel. För detta behöver vi samlas i en bred och aktiv rörelse i hela landet, och den kan gå över alla partigränser.Utvecklad 2 juni 2017
Utvecklad 29 juli 2016
Helt ny 25 juni 2016


Kommentar

Ingen framtid med Nato

Nato är den gemensamma militära organisationen för USA, Canada och Europa. Warszawapakten, den östliga motsvarigheten under Kalla kriget, upplöstes 1991. Nato blev dock kvar och har sedan dess ökat från 16 medlemmar till 29.

Starka krafter, både i Nato och i Sverige, vill ha in Sverige som medlem. Sveriges samarbete med Nato är redan nu mycket omfattande, och i praktiken är vi så nära medlemskap som det bara går. Sverige har anpassat militär utrustning till Nato och deltar regelbundet i Nato-övningar. Sverige har en ambassadör vid Natos högkvarter i Belgien och har officerare på heltid i Natos specialförbandsstab där.

Värdlandsavtalet mellan Sverige och Nato godkändes av riksdagen den 25 maj 2016. Det kan få långtgående följder. Det politiska läget i Europa kan ändras, och i Sverige kan vi ha en regering som använder avtalet för att upplåta svenskt område för Nato-baser. Då kan Nato-flyg komma att angripa ett annat land från svensk mark, och Nato-styrkor i Sverige kan begära svenskt stöd till verksamhet utomlands. Sverige kan alltså dras in i krig på Natos sida.

Medlemskap kan ligga nära. Snart kanske partier som vill ha medlemskap har majoritet i riksdagen.

Om Sverige blir Nato-medlem sänder det en stöt genom hela världen. Det blir en markering mot Ryssland och Kina. Vi stärker den överlägsna militära makt, som det USA-dominerade Nato är, i stället för att söka andra samarbeten eller utveckla FN. Och tvärtom, om vi börjar dra oss ur Nato-samarbetet, så sänder det också en signal. Då till vänner världen runt att vi gemensamt söker nya vägar till fred och nedrustning.Redigerad 15 juni 2017
Delvis ändrad 29 juli 2016
Delvis ny 25 juni 2016


25 juni 2016

Efter att fyra partier nu tar ställning för medlemskap, samt att riksdagen den 25 maj 2016 godkände värdlandsavtalet, är saken i ett nytt läge. Därför är plattform och kommentar nya.

 

Om du har varit här förut kanske du behöver uppdatera sidor som du tittar på.
Problem med länkar eller visning? Läs här.Opinion och debatt

Sverige skall slå vakt om FN-stadgan
Ulf Bjerén
Sydöstran 20 maj 2018

Ryska hotet förblir ett påhitt
Pär Salander
Västerbottens-Kuriren 23 januari 2018

Ett svenskt medlemskap i Nato skadar Sveriges säkerhetspolitik
Sven Hirdman
Dagens Industri 13 december 2017

Nato vore inte bra för Sverige
Carl Johan Ljungberg
Dagen 21 oktober 2016


Möten och annat
Känner du till något kommande offentligt möte eller liknande om Nato eller närliggande frågor, så meddela gärna det hit så blir det en kort annons här. Det bör finnas en webbadress som kan ge mer information. Du kan skicka tips till:
folkkampanjenmotnato@telia.com


Bild NtN-märke

Nej till NATO

Föreningen Nej till NATO kan du läsa mer om här.

Adressen är www.nejtillnato.se

Se annons från Föreningen Nej till NATO: YouTube, 39 sekunder, Nato-medlemmar för krig i sju länder.

De har en Facebook-sida också.

De har gjort tidningar. Se Lästips ovan.


Värdlandsavtalet

Riksdagen godkände den 25 maj 2016 värdlandsavtalet mellan Sverige och Nato.

Avtalet är ett av de största politiska fel som har begåtts i Sverige efter andra världskriget. Läs mer.


Du kan göra en insats

Hjälpa medlemmar i vissa partier

Personer som är medlemmar i Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna eller Moderaterna är alltså medlemmar i partier som vill dra in Sverige i Nato. De behöver tala med andra än partikamrater om Nato. Känner du någon som är medlem i dessa partier så ta kontakt. Läs mer här.

Dela ut flygblad

Från menyn uppe till vänster kan du komma till Hämta flygblad m.m. Du kan också klicka direkt här.

Hjälpa till med namninsamling

Gå till www.nejtillnato.se

Anordna en studiecirkel

Slå dig ihop med några och starta en studiecirkel. Ni kan göra det privat och behöver inte gå genom något studieförbund.

Material? Se Lästips ovan.

Om du vill komplettera med mer material om värdlandsavtalet så går det använda den granskning av värdlandsavtalet som finns här på denna webbplats. Granskningen av avtalet kan skrivas ut. Det blir 12-14 sidor beroende på webbläsare. Titta på förhandsvisning först, och kanske ska du bocka för Bakgrundsgrafik.

Ytterligare tips kan du finna här.


alliansfriheten.se

Bild Alliansfriheten

alliansfriheten.se

Klicka här för information.


Antiwar literary and philosophical selections

Innehållsrik webbplats med aktuellt från hela världen: Antiwar literary and philosophical selections. Där hittar du också sådant som essäer och dikter mot kriget.