Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

18 januari 2014

Försvarssamarbeten utreds

Den 28 december berättade Dagens Nyheter att försvarsminister Karin Enström tillsätter en utredning om Sveriges försvarssamarbeten.

− Kan det innebära ett ökat samarbete med Nato? frågar tidningen.
− Tanken är att utredaren både ska få beskriva hur samarbetena ser ut, men också komma med förslag kring hur de här samarbetena kan utvecklas i framtiden. Förslagen blir en grund för oss att gemensamt ta ställning till det.

Utredningen ska vara klar i oktober 2014. Våren 2015 ska ett inriktningsbeslut fattas kring hela försvarspolitiken.