Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

29 januari 2014

Sveriges hemliga krig

Ett reportage i Dagens Nyheter 25 januari handlar om ett svenskt hemligt militärt specialförband. Bl.a. får vi veta att:

Bara under de senaste åren i Afghanistan har några dussin motståndare skjutits ihjäl av svenska specialförbandssoldater.
[...]
Sverige har två officerare på heltid i Natos specialförbandsstab i Belgien och en annan knuten till den nya amerikanska specialförbandsledningens internationella stab, som öppnade i oktober i Florida.

Som svar på händelserna i världen visar reportaget ett militärt synsätt. Andra svar finns dock, och de behöver komma fram mer i debatten. Dessutom får vi åter exempel på det nära samarbetet med Nato och USA.

Det blev reaktioner, som vi kan se i DN 29 januari. Vilken roll har svensk militär i Afghanistan? Dessutom får vi läsa om oväntat samarbete med USA. Resultatet blir att ÖB Sverker Göranson ska frågas ut i riksdagens försvarsutskott 6 mars.