Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

29 januari 2014

Går Sverige med i Nato ökar Rysslands misstro mot väst

I en debattartikel i Dagens Nyheter 25 januari av Hans Blix, Rolf Ekéus och Sven Hirdman skriver de bl.a:

I stället för att bli medlemmar av Nato bör vi ägna oss åt ett mer målinriktat arbete för säkerhetspolitisk avspänning och nedrustning i Europa.

Artikeln finns också på sidan Opinion och debatt, under Dagens Nyheter.

På sidan Opinion och debatt finns också tre repliker, 27, 28 och 29 januari.

Den sista repliken är från en finländsk före detta försvarsminister. Mitt inlägg är inte avsett som ett ensidigt försvarstal för medlemskap, skriver han men kritiserar Blix, Ekéus och Hirdman. Vidare vill han peka på att ett medlemskap också har fördelar. Finlands ÖB säger nej till Nato, kan vi dock läsa i Svenska Dagbladet 20 januari.