Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

26 maj 2014

Säg nej till Nato

Vid Nordiska Fredssamtal i Degerfors, 16-18 maj 2014, antogs Upprop för freden säg nej till Nato. Det avslutas med orden

I stället för militärmakt och väpnade allianser bör Sverige i enlighet med FN-stadgan verka för fredlig konfliktlösning och dialog.
Sverige ska hålla fast vid alliansfriheten och försvara folkrätten!

Kräv att svenska politiker säger nej till Nato!

Uppropet finns här.