Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

28 juli 2014

Aningslöst

Nio centerpartister skriver i Svenska Dagbladet 25 juli, Svenskt medlemskap i Nato ett måste:

Ska Sverige vara den plats för investeringar, miljöutveckling och tillväxt som vi vill se så är det viktigaste inte att vi är alliansfria. Det viktigaste är att vi har en stabil säkerhetssituation. Ingen vill forska eller investera i ett land som är otryggt. Därför är ett Natomedlemskap inte bara rätt ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Den trygghet det skulle innebära kan på sikt också vara helt nödvändig för fler investeringar, jobb och tillväxt.

Resonemanget om trygghet är aningslöst. Vi ska inte samarbeta med Nato, för Nato skapar en militariserad värld där de ska bestämma, och med trygg värld bör vi mena något annat. Nato förde krig i f.d. Jugoslavien, hjälpte till att hacka sönder landet, och USA skaffade sig en enorm militärbas i Kosovo. Nato-kriget i Afghanistan har skadat landet svårt. Förvandlingen av Libyen till ett land i kaos var ett Nato-projekt. Nato ringar in Ryssland och Kina med militärbaser, och man måste fundera över varför.

En ny, annorlunda och tryggare värld måste få möjlighet att födas, och då kan vi ställa oss på rätt sida och hjälpa till. Ett exempel. BRICS står för samarbete mellan Brasilien, Ryssland, Indien, China och Sydafrika. De startar nu en ny utvecklingsbank för länder som behöver lån, och länderna kan då slippa att hamna i klorna på Internationella Valutafonden, IMF. Se där, ett steg framåt. Sverige ska inte utvidga samarbetet med Nato, utan tvärtom se sig om efter vänner som vi kan samarbeta med för en bättre värld. För den framtiden behövs det verkligen att forska eller investera, som skribenterna uttrycker det.