Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

22 augusti 2014

Frågan om Nato har stor dignitet

I en artikel i DN 21 augusti, Därför är medlemskap i Nato en existentiell fråga, diskuterar Hans Hederberg, TV-producent och författare, alliansfrihet och att hålla sig utanför krig. Han gör flera historiska jämförelser och avslutar så här:

Sveriges makthavare tycks ha siktet inställt på en Natoanslutning. Alliansfrihet har inte nämnts i de senaste regeringsförklaringarna, man talar i stället om att kunna ge och ta hjälp och om att vi inte ska stå passiva inför det som händer i vårt närområde. Men det är luddiga formuleringar som aldrig blivit föremål för en folklig diskussion. Man kan inte undgå misstanken att många av makthavarna har taktiken att försöka smyga Sverige in i Nato.
Men om scenariet som jag skisserat ovan skulle bli verklighet, kan ingenting hålla tillbaka en bred partipolitisk diskussion. Den skulle i sin tur bana väg för ytterligare ett steg: folkomröstning. Vi röstade när det gällde EU och Euron. Frågan om Nato har en lika stor, om inte större, dignitet.