Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

27 augusti 2014

Avtalstext för värdlandsstöd klar

Till att börja med betyder värdlandsstöd att Sverige i ett kris- eller krigsläge kan bli värd för Nato-trupper.

  1. I november 2013 meddelade SvD att Sverige förbereder för Natotrupper. Försvaret hade begärt hos regeringen att förhandlingar med Nato ska inledas om att Nato-trupp ska kunna placeras i Sverige.

    Övningar med Nato genomförs redan i Sverige, men det här är ett ytterligare steg, nämligen att Nato-trupp ska kunna finnas här i ett kris- eller krigsläge. Till detta kan läggas att Sverige redan ingår i Natos snabbinsatsstyrka.

  2. I april i år kunde vi sedan läsa i DN att förhandlingar skulle inledas med Nato om ett avtal.

  3. Och nu är en avtalstext klar. Regeringen öppnar för Natostyrka skriver SvD den 27 augusti. Vi läser att nu ska regeringen godkänna avtalet, och sedan ska riksdagen besluta.

Hur stort stöd finns i riksdagen? Samtliga riksdagspartier ingick i Försvarsberedningen, vilken den 15 maj lämnade rapporten Försvaret av Sverige. Starkare försvar för en osäker tid. Där läser vi på sid 39:

Försvarsberedningen förutsätter att värdlandsstöd beaktas i försvarsplaneringen och att regeringen skyndsamt vidtar åtgärder inklusive avtalsregleringar för att berörda myndigheter ska kunna skapa tillräckliga förutsättningar för att Sverige ska kunna ge och ta emot militärt stöd.

I rapporten lämnade varken S, Sd eller Mp någon Avvikande uppfattning om det. V har en avvikande uppfattning om hela Nato-samarbetet. Ytligt sett är alltså sju av åtta riksdagspartier med på detta.

Men var finns egentligen Miljöpartiet? SvD: Men Miljöpartiet är ändå kritiskt och tycker inte att regeringens initiativ har förankrats i riksdagen. Insåg Miljöpartiet vad de gjorde när de skrev under Försvarsberedningens rapport? De lämnade där ingen avvikande uppfattning om värdlandsstödet.

Vi vet att det i alla partier finns motstånd mot medlemskap i Nato, troligen även i Folkpartiet. Därför får vi hoppas att motståndet mot medlemskap räcker även för att stoppa detta ytterligare steg in i Nato.