Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

28 augusti 2014

Regeringens syn på samarbetet med Nato

Det kom ett tips att om man vill veta regeringens position till Nato, så kan man se uttalanden från försvarsminister Karin Enström i exempelvis Svenska Dagbladet den 15 mars 2014.

Vidare om att hon deltog den 26 augusti i Folk och Försvars seminarium om Nato och redogjorde för regeringens syn på samarbetet med Nato. Seminariet hade rubriken Inför toppmötet i Wales: Svenska förväntningar och Natos vägval, och det kan ses på Folk och Försvars webbplats.

Här kommer du direkt till seminariet, 1 timme och 30 minuter. Först talade Sveriges ambassadör i Natos delegation i Bryssel, och sedan kom två forskare inom säkerhet och försvar. Efter 59 minuter talade försvarsminister Karin Enström i 20 minuter, följt av 10 minuter frågor och svar.

Natos toppmöte är 4-5 september, och här kan du titta på Natos information inför mötet.