Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

2 september 2014

Halvvägs in i Nato

Sverige halvvägs in i Nato med nytt avtal. Det skriver Hans Blix och Sven Hirdman i en artikel i Svenska Dagbladet 1 september.

De slutar så här:

Vi finner det stötande att ett för Sverige och fredsutvecklingen potentiellt mycket viktigt militärt samarbetsavtal med Nato kan presenteras för landet en onsdag ett par veckor före ett allmänt val, kan utan föregående offentlig diskussion godkännas av en eventuellt utgående regering dagen därpå för att vara klart till ett stundande Natotoppmöte och först senare i enlighet med grundlagens kapitel 10 paragraf 3 underställas en nyvald svensk riksdag. Vi utgår från att uttryckligt förbehåll för riksdagens godkännande görs i avtalet eller vid undertecknande.