Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

5 september 2014

Vägen mot Nato en risk för Sverige

Efter 200 år av fred och neutralitet har krisen i Ukraina drivit på en helt ny linje i den svenska säkerhetspolitiken. Nu fördjupas samarbetet med Nato, mer anslag föreslås till försvaret och incident­beredskapen höjs. Det kan sätta Sverige i en riskfylld position, enligt flera experter.

Dagens Nyheter talar med några inblandade personer om försvaret och det utrikespolitiska läget, bl.a. försvarsminister Karin Enström.