Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

8 september 2014

Stöd till kuppmakare

Vid Natos toppmöte 4-5 september deltog Ukrainas president Porosjenko. Ukraina är inte medlem i Nato. Enligt Svenska Dagbladet 7 september lovade fem Nato-länder att stödja kuppmakarna med moderna vapen och militära rådgivare. Vapen sägs vara på väg, men de påstådda leverantörerna förnekar uppgifterna. SvD:

Överenskommelser nåddes under Natomötet i veckan med USA, Frankrike, Italien, Polen och Norge om bland annat militära rådgivare och leveranser av moderna vapen, skrev presidentens rådgivare Jurij Lutsenko på sin Facebook-sida på söndagen enligt Reuters.
Inga fler detaljer gavs och det gick inte omedelbart att få påståendet bekräftat, men kort därefter förnekade både USA och Norge uppgifterna.
[...] Norges hjälp till Ukraina kommer endast bestå av militära rådgivare, skriver NRK.

Men den 4 september kunde man angående vapen läsa i SvD att:

Ukrainas president Petro Porosjenko fanns även på plats och han sade att han vid mötet fått löften om leveranser av precisionsvapen, men ville inte namnge från vilket land, uppger Ritzau.

Låt oss se på den omtalade artikel 5 i Natos fördrag från 1949:

Parterna är överens om att ett väpnat angrepp mot en eller flera av dem i Europa eller Nordamerika skall betraktas som en attack mot dem alla och följaktligen är de överens om att, om en sådan väpnad attack sker, var och en av dem, i utövandet av den rätt till individuellt eller kollektivt självförsvar som erkänns av artikel 51 i Förenta Nationernas stadga, kommer att genast hjälpa den part eller parterna som attackerats, individuellt och i samförstånd med de andra parterna, med sådana åtgärder som den anser vara nödvändiga, inklusive användning av väpnade styrkor, för att återställa och upprätthålla säkerheten för Nordatlanten-området.
En sådan väpnad attack och alla åtgärder som vidtas till följd därav skall omedelbart rapporteras till Säkerhetsrådet. Sådana åtgärder skall avslutas när Säkerhetsrådet vidtagit nödvändiga åtgärder för att återställa och upprätthålla internationell fred och säkerhet.

Jämför nu Norges handlingar med artikel 5. De militära rådgivarna sänds till ett land som inte tillhör Nato, och där regeringen följer på en statskupp. De militära rådgivarna kommer att användas mot dem i östra Ukraina som är emot regeringen. Vi ser att Nato är något annat än den försvarsallians som den brukar kallas.