Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

11 september 2014

Riksdagen bör stoppa avtalet!

Carl Bildt och Karin Enström till Natotoppmöte i Wales. Det var rubriken i ett pressmeddelande den 4 september från Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet. Toppmötet var 4-5 september.

Här kan du läsa pressmeddelandet. Utdrag:

I anslutning till toppmötet kommer Sverige och Nato även att underteckna ett samförståndsavtal om värdlandsstöd, med grund i ett regeringsbeslut från den 28 augusti. Försvarsberedningen har i sin försvarspolitiska rapport betonat vikten av att regeringen skyndsamt genomför sådan avtalsreglering. Genom avtalet med Nato om värdlandsstöd tydliggörs Sveriges roll som värdland i samband med övningar eller annan militär aktivitet på Sveriges territorium. Avtalet bygger på frivillighet mellan parterna och blir endast tillämpligt i de fall Nato genomför verksamhet i Sverige på inbjudan av Sverige som värdnation. Vissa justeringar av svensk lagstiftning blir aktuella med anledning av avtalet, bland annat på mervärdesskatteområdet. Avtalet kommer att föreläggas riksdagen innan det kan träda i kraft.

Nu gäller det att ta fasta på den sista meningen: Avtalet kommer att föreläggas riksdagen innan det kan träda i kraft.

Överallt finns människor som önskar se fredliga vägar för konfliktlösning, och överallt finns motstånd mot Nato. I alla partier finns de, även om partilinjen är för medlemskap i Nato.

Det här avtalet är ett steg för mycket in i Nato. Har du partifolk i bekantskapskretsen? I så fall, kan du nå en riksdagsledamot, eller genom bekanta, eller bekantas bekanta nå en sådan? I så fall, försök att direkt eller indirekt påverka någon riksdagsledamot att våga gå emot en partilinje som säger ja till avtalet.

Det är högst önskvärt att avtalet röstas ned i riksdagen, och sedan bör följa en riktig landsomfattande diskussion om var Sverige ska söka vänner här i världen. Inom samarbetet med Nato har Sverige fört krig i Afghanistan och Libyen. Det finns andra vägar att gå än att automatiskt gå längre och längre in i Nato.

Vi påminner om några debattartiklar som vi har sett den senaste tiden:

Aftonbladet

Håller vi på att smyganslutas till Nato?
Pierre Schori
27 augusti 2014


Expressen

Ett ja till Nato är en farlig budgetmyt
Leif Pagrotsky
11 februari 2014

Expressen bör tänka över sin Nato-analys
Anna Ek
10 januari 2014


Dagens Nyheter

Därför är medlemskap i Nato en existentiell fråga
Hans Hederberg
21 augusti 2014

Går Sverige med i Nato ökar Rysslands misstro mot väst
Hans Blix, Rolf Ekéus, Sven Hirdman
25 januari 2014


Dagens Seglora

Nato planerar för krig
Ledare
1 september 2014


Göteborgs-Posten

Plus och minus med Nato
Leif Pagrotsky
13 maj 2014


Miljömagasinet

Smyganslutning till Nato kritiseras
Miljömagasinet
5 september 2014


Svenska Dagbladet

Sverige halvvägs in i Nato med nytt avtal
Hans Blix, Sven Hirdman
1 september 2014


UNT

Säkerhetspolitiken mörkas
Margareta Zetterström
10 september 2014