Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

3 oktober 2014

Riksdagen bör stoppa avtalet

Snart kan riksdagsledamöterna vänta förslag från regeringen om att de ska godkänna avtalet med Nato om att Nato kan få placera stridskrafter i Sverige. Du kan läsa avtalet här.

Brev till riksd

Alla riksdagsledamöter har nu fått brev (på papper, inte e-post) där de uppmanas att rösta nej till avtalet. Ersättare för ledamöter som går till regeringen kommer också att få. De uppmanas att fundera över följande frågor:

Läs hela brevet här.

Det går göra mer

En del riksdagsledamöter kommer i konflikt med partilinje eller inflytelserika partikamrater om de röstar nej. Vi behöver hjälpa dem.

Kan du skriva i tidningen? Riksdagsledamöter är inga övermänniskor med fakta i alla frågor, utan även de påverkas av vad de ser i tidningar, TV eller hör i radio. Kan du påverka programinslag eller -innehåll i radio eller TV? Ring P1?

Kanske kan du ringa en riksdagsledamot, eller maila. Kanske kan du be att få träffa en riksdagsledamot. Äta lunch? Här hittar du telefonnummer och e-postadresser:
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/
I kolumnen till vänster, klicka på parti och sedan Ledamöter, och du har kontaktinformation.

Utgångspunkt för tidningsartikel, telefonsamtal eller annat kan förslagsvis vara frågorna ovan, eller följande två stycken:

a) När SAAB satsade på JAS-Gripen behövde de en stor beställning från Sverige för att utvecklingskostnader skulle kunna betalas, och stora resurser togs från övriga försvaret (1). Idén var att planet sedan ska säljas även utomlands. Och nu är vi framme; som ersättning för eget försvar ska avtalet ordna så att utländska Nato-förband kan stationeras här. I stället bör försvarets resursanvändning diskuteras och vårt eget försvar ändras.

b) Sverige ska inte bidra till att öka spänningen i världen genom att ge Nato ytterligare en framskjuten position mot Ryssland. Dessutom bör vi kritiskt granska propagandan mot Ryssland. Vad gäller fara för andra länder samt hot, bör vi i stället granska just – Nato.

Om avtalet kräver ändringar i svensk grundlag för att kunna antas, så är också det en sak som förtjänar allmän uppmärksamhet.

Om du KAN göra något, så VÄNTA INTE. Vi vet inte när regeringens proposition kommer, och för omprövning behöver människor tid.

(1) En artikel som ligger sent i hela JAS-projektet, men som pekar på hur försvarets resurser har ansträngts av JAS, är denna:
Beskrivning av Jas-köp gränsar till ren lögn
Bo Pellnäs, SvD 27 aug 2012