Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

18 februari 2015

Utredning om internationellt försvarspolitiskt samarbete

Den 27 december 2013 beslöt dåvarande försvarsminister om en utredning om Sveriges internationella försvarspolitiska samarbeten, och den skulle ge förslag på hur dessa kan utvecklas.

Rapporten blev klar i oktober 2014 och fick namnet Försvarspolitiskt samarbete – effektivitet, solidaritet, suveränitet. Du kan ladda ned den här.

Högerklicka på den, och sedan kan du välja Spara sida som...

Rapporten är på 75 sidor plus 59 sidor bilagor. Flera kapitel börjar med en sammanfattning, och enligt författaren räcker dessa för att man sedan kan gå till kapitel 12 och 13, vilka är rapportens tyngdpunkt.

Rapporten rekommenderar utredning av svenskt medlemskap i Nato.

Rapportens Bilaga 3 är värdefull. Där i slutet, sidorna 123-135, finns bra information om Nato. Sverige är partnerland till Nato sedan 1994, och har sedan hösten 2014 dessutom ett prioriterat partnerskap. Man får en känsla av att numera går den viktigaste delen av svensk militär organisation och planering genom Nato-samarbetet.