Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

28 april 2015

Värdlandsavtalet är otydligt

Avtalet mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd undertecknades i september 2014 av representanter för Sverige och Nato. Innan det kan träda i kraft måste riksdagen godkänna det, och det kan ske år 2016.

Försvarsdepartementet håller nu på att göra en officiell översättning av avtalet, vilken väntas vara klar före sommaren. Avtalet är otydligt på flera punkter. En av dessa kan inte översättas tydligt om inte översättarna beslutar vad den ska innebära.

Försvarsdepartementet har fått brev där detta påpekas, och de föreslås återsända avtalet till författarna för att skrivas om och bli tydligt. Brevet kan läsas här.

Läs mer om avtalet här.

Men vi hoppas att snart är Sverige inte längre intresserat av avtalet.