Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

26 oktober 2015, redigerad 31 oktober och 14 december

Riksdagsmotion om värdlandsavtalet

Två riksdagsledamöter i Miljöpartiet har skrivit en motion till riksdagen om värdlandsavtalet. Så här skriver de:

...
Detta är den kanske enskilt viktigaste försvars- och säkerhetspolitiska frågan på flera generationer.
...
... kantas hela processen [att gå vidare med avtalet] dessutom av ett gigantiskt demokratiskt underskott. Ärendet fortlöper ... men den demokratiska genomlysning processen kräver skjuts på framtiden.
...
Därför behöver regeringen stoppa processen till dess de säkerhetspolitiska konsekvenserna noga har analyserats och öppet debatterats.
...

Läs motionen här.