Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

12 april 2016

S-distrikt i Göteborg mot värdlandsavtalet

Socialdemokraternas distriktskongress i Göteborg den 9 april röstade för en motion som kan få stor betydelse. Vi läser.

Motionären föreslår att kongressen beslutar:

− att begära av partiets folkvalda att de stödjer fredsrörelsernas krav om att skjuta på beslutet om värdlandsavtal med Nato i minst ett år under vilken tid en massiv folkbildningsinsats ska initieras så att det blir tydligt vad både politiker och svenska folket vill när Riksdagen fattar beslut

Detta antog distriktskongressen, och det skickas nu till partiets riksdagsgrupp.

Läs mer hos www.fredsinitiativ.se/. Klicka på Nyheter.