Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

24 juli 2016.
Ändringar har gjorts, senast 24 juni 2019.


Vi har en del att göra

Låt oss ta över initiativet i Natofrågan. Det är fullt möjligt att gå ihop i en bred folklig rörelse som hindrar medlemskap i Nato, men då måste slumrande krafter vakna. Vi ska på alla möjliga sätt sprida kunskap om Nato och vad medlemskap innebär. Vid valet 2018 ska partier som vill söka medlemskap i Nato förlora röster på det.

Om efter valet 2018 Nato-vänliga partier har riksdagsmajoritet, så bör det då finnas en opinion, bland annat inne i dessa partier, som hindrar dem från att söka medlemskap.

Opinionen kan också leda till att det går riva upp värdlandsavtalet, vilket kan sägas upp med sex månaders varsel. Det bör rivas upp därför att det kan öppna för Nato-baser här, och Sverige kan dras in i krig på Natos sida. Det bör också rivas upp som vårt bidrag till avspänning kring Östersjön.


En märklig nolla
Fäll upp ett paraply
Lokala initiativ nu
Förberedelser kan göras
Med en styrelse
Skyddsåtgärder
Strålkastarljus behövs
Värdlandsavtalet − och nu?
Namninsamling för folkomröstning?
Positiva alternativ
Att börja medEn märklig nolla

Vi börjar med att se hur riksdagen röstade om värdlandsavtalet den 25 maj 2016:

Bild riksd omr

(SD fick 49 platser vid valet 2014, men en ledamot har lämnat partiet och återfinns utan partibeteckning i den sista raden.)

Tabellen kommer från riksdagens webbplats. Du kan se mer om hur riksdagen röstade. Vid 4, Beslut, måste du klicka på en nedåt-pil för att se resultaten.

Du kan se fem timmar TV från debatten före omröstningen. Två ledamöter från SD framförde grundlig kritik mot avtalet, och sedan röstade SD ändå som de gjorde. I debattens sista inlägg säger SD: ... Det som vi röstar på i dag, det kommer att vara den motion vi lämnade in. Den motionen begär bland annat att värdlandsavtalet sägs upp. Men nog ser det underligt ut det här.

Vid valet 2014 fick Socialdemokraterna 113 platser. När riksdagen röstade om avtalet var 108 närvarande, och ingen röstade mot!

Vi kan titta på en undersökning från DN/Ipsos i december 2015. Man frågade Anser du att Sverige bör gå med i militäralliansen Nato eller anser du att Sverige bör stanna utanför?

Bild Ipsos

Den femte raden är socialdemokraters svar.
20 % svarade Ja, Sverige bör gå med.
64 % svarade Nej, Sverige bör stanna utanför.

Ingen kan ha undgått propagandan mot Ryssland och för medlemskap i Nato, inte heller dessa socialdemokrater, och ändå svarade de som de gjorde.

Antag att värdlandsavtalet presenteras precis som det är, nämligen att det kan leda till Nato-baser här och bidra till ökad spänning kring Östersjön samt att Sverige kan dras in i krig på Natos sida. Då är det troligt att i en undersökning om värdlandsavtalet skulle socialdemokraters svar bli ungefär samma.

En socialdemokratisk distriktskongress i Göteborg beslöt den 9 april följande, vilket skulle skickas till partiets riksdagsgrupp:

- att begära av partiets folkvalda att de stödjer fredsrörelsernas krav om att skjuta på beslutet om värdlandsavtal med Nato i minst ett år under vilken tid en massiv folkbildningsinsats ska initieras så att det blir tydligt vad både politiker och svenska folket vill när Riksdagen fattar beslut

Liknande uttalanden uppges finnas från några andra organisationer inom socialdemokratin.

Sammanfattningsvis ser det ut som om socialdemokraternas riksdagsgrupp är av en annan sort än sina väljare eller vissa övriga partimedlemmar.

Även övriga partiers nollor är anmärkningsvärda. Bland allmänheten finns för alla partier motstånd mot medlemskap, och i diagrammet ovan har inget parti 50 % för medlemskap. Med en sanningsenlig presentation av värdlandsavtalet finns säkert motstånd också där.Fäll upp ett paraply

Några har gjort närmast heroiska insatser det senaste året, bland andra Maj Britt Theorin, Thage G Peterson och Sven Hirdman. De, eller andra av samma sort och kaliber, behövs i en styrelse i en paraplyorganisation. Där behövs kända namn som respekteras i vida kretsar, vilka blir ett centrum och ansikten utåt, och under paraplyet ska samlas alla som samlas kan bakom två krav:

Nej till medlemskap i Nato!
Inga Nato-baser här
– riv upp värdlandsavtalet!

Under detta paraply uppmuntras lokala initiativ. Den här webbplatsen fortsätter, och flygblad sprids. Aktionsgrupperna Nej till NATO ryms här, likaså Vänsterpartiet lokalt, FiB/K lokalt, Ronnebys Nätverk mot krig och Kronoberg för Fred och Alliansfrihet. IKFF (Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet) har verksamhet på åtta orter. Kvinnor för fred finns på sex orter. Troligen finns det socialdemokratiska föreningar som vill vara med. Svenska Freds har ca 8 500 medlemmar med åtta aktiva lokalföreningar och tio vilande. De senare kanske inte behöver vila längre. Listan över möjliga deltagande föreningar och organisationer, som kan bidra i detta viktiga arbete, kan göras lång.

Vem som helst kan tillverka flygblad, ordna mindre eller större möten efter egna idéer eller bjuda in till studiecirklar. Flygblad och annat kan undertecknas med Föreningen si eller så under AntiNato-paraplyet. Det är allt. Man behöver inte vänta på någonting. Vill man starta en namninsamling så kan man göra det lokalt, och i slutänden kan resultaten av olika namninsamlingar presenteras nationellt tillsammans, till exempel under Almedalsveckan sommaren 2018.

Uppmuntran till lokala initiativ och utformning kan bidra till att slumrande organisationer vaknar upp och därmed till att nya människor ansluter.

En styrelse av nämnda slag bör alltså träda fram och tillkännage målet att vi ska ta initiativet i Nato-frågan, samt uppmana alla tänkbara krafter att bidra.

Sommaren 2015 bildade ett antal i vida kretsar kända och respekterade personer Natoutredningen, och de författade gemensamt boken Sverige, Nato och säkerheten. Vi hoppas att några kan ta ett liknande initiativ, men nu enligt tankarna ovan. De kan på lämpligt sätt tillkännage sin existens och uppmana fredsorganisationer och andra att ta kontakt.

Kommentar 24 juni 2019: Natoutredningens webbplats har övertagits av någon som har lagt dit annat innehåll. Läs mer här.Lokala initiativ nu

Följande kan starta utan att någon styrelse behöver vara inkopplad.

Studiecirklar

Slå dig ihop med några och starta en studiecirkel. Ni kan göra det privat och behöver inte gå genom något studieförbund.

Sverige, Nato och säkerheten.

Självklar läsning. Skrevs av Natoutredningen.

Komplettera med mer material om värdlandsavtalet.
Bok Natoutredn
Den här webbplatsens granskning av värdlandsavtalet kan användas som komplettering.

Den kan skrivas ut. Det blir 12-14 sidor beroende på webbläsare. Titta på förhandsvisning först, och kanske ska du bocka för Bakgrundsgrafik.
Bild Vi granskar
Sedan kan Frontlinje Ukraina vara bra, eftersom Ukraina, Krim och Ryssland ständigt återkommer i propagandan för medlemskap i Nato. Bok Frontl Ukraina
Andra lokala initiativ

- Tillverka och sprid flygblad.
- Starta namninsamling.
- Anordna mindre eller större möten.Förberedelser kan göras

För följande punkt kan förberedelser göras utan styrelse, men sedan bör en styrelse ha insyn och viss kontroll.

Kampanjtidning

Det behövs en kampanjtidning som kan säljas på gator och torg för tio kronor, och ett första nummer bör komma i höst.

För att detta ska komma igång tänker vi på Vänsterpartiet. De går öppet emot Nato och har ekonomiska och personella resurser. De har kontaktats om att bidra till att starta en tidning, och vi hoppas på positivt svar. Hur det hela senare ska skötas får avgöras då.

De får inte profilera sig i samband med tidningen. En första redaktion får inte innehålla mer än en person från partiet, utan resten ska hämtas från olika fredsorganisationer. Om en tidning kommer igång på detta sätt blir det i början V som informerar fredsorganisationer och andra om hur man beställer.Med en styrelse

Ideell förening

En Ideell förening, med stadgar och styrelse, behöver skapas för att det ska bli möjligt att skaffa bankgiro. En webbplats behövs och dit flyttas information om hur man beställer kampanjtidningen.


Kansli

Ett kansli behövs, som sköts av frivilliga, och det behövs telefon, adress och e-post. Kanske kan någon förening i Stockholm ställa ett rum till förfogande för ett kansli. Föreningen får inte passa på att föra fram sitt eget namn genom kansliet.


Sommarläger

Tacka Degerfors för de gångna årens gästfrihet och förklara att nu behöver vi växa. För både kommunikationer, övernattningar och bredd behövs en någotsånär stor mellansvensk stad. Ett förslag är att växla mellan Västerås, Örebro, Norrköping och Linköping.Skyddsåtgärder

Vi ska räkna med att vi drar till oss personer och organisationer utklädda till fredsaktivister, men som är agenter för Nato. Var beredd på följande:

  1. De kommer att försöka förlama rörelsen. Det kan göras genom att de bestämt kräver att få diskutera väl valda frågor vilka tar all energi och kanske leder till splittring.

  2. De kommer att försöka dra in oss i verksamhet som isolerar oss från allmänheten.

För att skydda oss behövs regler, följande och kanske några till:Strålkastarljus behövs

Rikta ljus mot riksdagen

Vi har representativ demokrati, men här tycks det vara partitoppar som bestämde hur ledamöter skulle rösta.

Det här är värt en undersökning. Hur gick det till när 108 socialdemokrater av 108 röstade för värdlandsavtalet? Fyra i Miljöpartiet följde den egna kompassen, och två av dem fick straff. Det vore intressant att få veta mer om det här.

Vi hoppas att en ambitiös journalist, eller en student i statsvetenskap som söker ämne för en uppsats, undersöker hur det gick till inom partierna inför omröstningen. Intervjua riksdagsledamöter och ställ lite frågor.

Fråga samtidigt om de begriper att de har skrivit på ett avtal in blanko. Så här lyder avtalets punkt 11.1:

Detta samförståndsavtal får ändras eller modifieras skriftligen om alla parter är överens om det.

Riksdagen har alltså överlåtit åt andra att skapa vilket avtal de vill. Riksdagen är då inte part. Ytterligare ett skäl till att riva upp avtalet.

Vi ser fram emot en undersökning.


Rikta ljus in i mörkret

Det är inte troligt att propagandan mot Ryssland och för medlemskap i Nato beror på att redaktörer och kommentatorer lider av rysskräck. Vi behöver leta i mörkret efter andra orsaker.

Även i Sverige fanns under kalla kriget en topphemlig Nato-organisation. Den har blivit känd genom Mikael Holmströms bok Den dolda alliansen. Eftersom Nato är fortsatt verksamt med nya planer och ny verksamhet, så måste vi räkna med att den svenska organisationen finns kvar i någon form, och därmed har vi i Sverige en organisation som verkar för Natos intressen. Där bör vi söka krafterna bakom propagandan, och det här behöver vi veta mer om.

Här är ett tips till dig som startar en studiecirkel. Den schweiziske historikern Daniele Ganser skrev boken Nato´s Secret Armies, Operation Gladio and terrorism in Western Europe. Där nämns bara kort om Nato-organisationen i Sverige, men man får veta mycket annat om Nato. Låt någon läsa hans bok som fördjupning och redogöra. Läs en intervju med Ganser från januari 2016.Värdlandsavtalet – och nu?

Vi släpper inte värdlandsavtalet, utan tvärtom bör vi arbeta för att avtalet ska rivas upp.

Här är anledningen:

1. VÄRDLANDSAVTALET ÄR FARLIGT FÖR OSS.

a) En Nato-bas i Sverige kan komma att användas för att angripa ett annat land. Därefter kan Sverige bli krigsmål. Punkterna 3.4 och 3.5.

b) Ett Nato-land i Sverige kan begära svensk hjälp till krig i annat land. Då kan Sverige dras in i krig på Natos sida. Punkterna 2.1 och 3.4.

c) Naturligtvis kan det bli så att provokativ Nato-politik förvärrar läget i världen ännu mer, och att Sverige samtidigt har en äventyrlig regering som är svag inför påtryckningar utifrån. Som en säkerhetsåtgärd bör vi se till att den dagen finns inte värdlandsavtalets möjligheter att placera Nato-baser här.

d) Till framtiden hör också att avtalet är bristfälligt. Tilläggsdokument kommer, och kanske ändringar. Punkt 11.1.

Dessutom:

2. a) Sverige bör verka för att inte ge Nato mer makt. Det finns i stället något som heter FN.

b) Att avtalet rivs upp blir ett bidrag till avspänning kring Östersjön.

Alltså: Inga Nato-baser här
– riv upp värdlandsavtalet!

Kommentarer

Hela värdlandsavtalet med en del kommentarer finns här. De punkter som nämns ovan hittar du där.

En socialdemokratisk distriktskongress i Göteborg antog den 9 april följande uttalande, vilket skulle skickas till partiets riksdagsgrupp:

- att begära av partiets folkvalda att de stödjer fredsrörelsernas krav om att skjuta på beslutet om värdlandsavtal med Nato i minst ett år under vilken tid en massiv folkbildningsinsats ska initieras så att det blir tydligt vad både politiker och svenska folket vill när Riksdagen fattar beslut

Ledande personer i S har tydligen viftat bort denna och liknande opinionsyttringar.

Men om någon eller några kända och respekterade socialdemokrater stiger fram och kräver att avtalet rivs upp, så kan saken komma i ett helt annat läge. Då kan den kritiska opinion, som såg sig bortviftad, samla nytt mod och växa i betydelse. Den kan börja höras mer, och detta kan utvecklas till ett rejält muller som hörs och påverkar även utanför partiet.

Varför ville Nato ha detta avtal? Det är Nato – inte Ryssland – som pressar på och skapar ett spänt världsläge. Sett från Nato innebär Sverige som värdland att Natos resurser ökar. Nato får fler baser, och svenskt stöd till Nato-insatser utomlands underlättas.

Låt oss verka för att värdlandsavtalet rivs upp, vilket kan göras enligt avtalet. En växande fredsrörelse kommer att delta i det, och då blir det inte möjligt för Nato-kramarna att fortsätta bluffa om avtalets verkliga innebörd.


(Du kan hämta en pdf-fil med ovanstående avsnitt.)Namninsamling för folkomröstning?

Det har synts förslag om namninsamling för folkomröstning om Nato-medlemskap. En sådan namninsamling är dock inte lämplig.

Starka krafter bedriver en intensiv kampanj för medlemskap, byggd på en falsk världsbild fylld av lögner om Ryssland, Ukraina och hot mot Sverige. Vad ska därmed folk tro om Nato och medlemskap? Ska denna kampanj följas av varsågod och rösta? Vi ska inte samla namn för en sådan situation.


Skilj mellan två olika saker

Att arbeta mot Nato-medlemskap och att arbeta för folkomröstning är inte samma sak.

Den som skriver på en lista för folkomröstning kan vara för medlemskap.

Nato-kramarna har vind i seglen enligt en ganska aktuell opinionsmätning. De stöds av inflytelserika tidningars ledarsidor, och i botten finns fyra partier vilka efter nästa val kanske har riksdagsmajoritet. De har stort övertag i propaganda, och kanske de (!) kan tänka sig att satsa på folkomröstning.

Alltså om vi startar namninsamling för folkomröstning, så anar vi möjligheten till en sensationell allians: Nato-kramare och Nato-motståndare står intill varandra på torget med likadana listor!

Antag att vi använder ett år till arbete för folkomröstning, och att det leder till folkomröstning ett år senare. Då måste vi byta inriktning på vårt arbete och gå över till opinionsarbete mot medlemskap. Bättre är att använda båda dessa år till opinionsarbete mot medlemskap.

Jodå, den dagen kan komma då läget gör att vi kräver folkomröstning, men just nu är det annat som gäller, nämligen att visa alternativ till Nato-kramarnas bedrägliga propaganda. Kort sagt att ta över initiativet i Nato-frågan.Positiva alternativ

Det finns alternativ till medlemskap, värdlandsavtal och annat samarbete med Nato:Att börja med

Åter till rubriken Fäll upp ett paraply ovan. Du som har kontakt, direkt eller indirekt, med någon av där nämnda personer, eller med någon annan av samma slag, känd och respekterad, presentera så snart som möjligt tankarna ovan. Föreslå honom eller henne att ingå i styrelse för en paraplyorganisation mot medlemskap och värdlandsavtal.

Kanske är du själv en sådan person?