Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

25 mars 2017, redigerad 26 mars


Aurora 17

Under tiden 4 september − 1 oktober 2017 genomförs en mycket stor militärövning, Aurora 17, vilken mest berör Stockholmsområdet, Göteborgsområdet och Gotland. Ungefär 19 000 personer ur Försvarsmakten samt totalt 1 000 − 1 500 från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Norge och USA deltar.

Information finns på Försvarsmaktens webbplats Aurora 17.

Bra information finns i en artikel Utökat militärt samarbete med USA:s armé hos SVT Nyheter 19 januari i år.

Webbplatsen Stoppa Aurora berättar mer.