Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

24 oktober 2017


USA trycker på

Sverige har i FN tillsammans med 121 andra länder deltagit i att utarbeta ett avtal som förbjuder kärnvapen. Nu återstår att regeringen skriver under avtalet i New York. Den första dagen detta kunde göras var den 20 september, och sedan dess är det öppet för underskrifter. Därefter ska riksdagen godkänna avtalet. Vi läser dock i Svenska Dagbladet att USA:s försvarsminister varnar Sverige för kärnvapenstopp.

Uttalande vid Stockholms fredsseminarium 2-3 september:

USA får inte styra svensk säkerhetspolitik

Förenta Staterna har genom sin försvarsminister James Mattis och sin chargé ď affaires David Lindwall satt press på Sveriges regering med krav på att Sverige inte ska ratificera det FN-avtal om kärnvapenförbud som vårt land antagit tillsammans med 121 övriga länder.

Sedan mer än 50 år har Sverige drivit kamp mot kärnvapen nationellt och internationellt. Sedan 1963 gäller riksdagens beslut att Sverige inte ska ha kärnvapen.

Sveriges regering måste omedelbart avvisa USA:s fräcka inblandning i svensk politik och klargöra att Sveriges säkerhetspolitik beslutas av Sveriges folk, inte av främmande makt.

Enligt Förenta Staternas talespersoner kan ett förbud mot kärnvapen störa vårt lands samarbete med Nato. Det bekräftar att värdlandsavtalet öppnar för kärnvapen och innebär en stor risk för vårt lands säkerhet.

Sverige är och ska förbli ett alliansfritt land, ej medlem i Nato.

Sittande regering och Sveriges riksdag måste ratificera FN-avtalet om förbud mot kärnvapen.


Läs också

Sverige bör skriva under FN-konventionen
Hans Blix i Svenska Dagbladet 19 september.

Innan dess, 1 september, skrev Karin Enström och Hans Wallmark, utrikespolitisk- respektive försvarspolitisk talesperson i (M), en artikel i GP om att Sverige inte bör skriva under förbud mot kärnvapen. Nato-medlemskap kan bli omöjligt.