TillbakaBilderna kommer från Harriet Johansson Otterloo, som startade ett projekt för att göra dockor från hela världen. Mer än tusen dockor, med budskap till världens ledare, visades på Världskulturmuseet i Göteborg till och med 6 januari 2018. Sedan skickas de till FN i New York och sedan lämnas de till barn i flyktingläger.

Kortens texter har skrivits av Marilyn Barden, och korten beställs från henne. Hur beställer jag korten?Bild kort 1 framsida Bild kort 1 baksida

Bild kort 2 framsida Bild kort 2 baksida


Tillbaka