Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

1 januari 2018


Militariseringen av EU

Den 11 december 2017 anslöt sig Sverige till Pesco, ett militärt samarbete inom EU. Förkortningen står för Permanent Structured Cooperation, permanent strukturerat samarbete.

Detta stora beslut kan sägas ha tagits i tysthet. Riksdagen röstade den 6 december för att Sverige skulle delta, och innan dess fanns en motionstid på en (!) dag. Motioner från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, vilka inte ville delta i militariseringen av EU, avslogs.

Frågan hade behandlats i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet som i ett betänkande föreslog att regeringens proposition skulle antas och motioner från SD och V avslås. Länkar till propositionen och motionerna finns nedan. Representanterna från SD och V lämnade en gemensam reservation som finns i betänkandet på sidan 11.

Proposition 2017/18:44.

I propositionen motiveras militariseringen bland annat med Rysslands aggression mot Ukraina. Då måste följande sägas om Ukraina och Krim:

  1. Krim tillhörde Ryssland fram till 1954 då Sovjets ledare Chrusjtjov skänkte bort (!) halvön till Ukraina.

  2. När Tyskland återförenades 1990 lovade USA muntligt att Nato inte skulle utvidgas vidare österut. Ändå anslöts år 1999 Polen, Tjeckien och Ungern till Nato, och därefter har Natos utvidgning österut fortsatt. I Natos långsiktiga strategi för utvidgning har ingått att även få in Ukraina. Detta som en del av att ringa in Ryssland. Det vi ser är tvärtom Natos aggression.

  3. Efter den USA-stödda statskuppen i Ukraina i februari 2014 såg Ryssland hotet att Ukraina skulle bli Nato-medlem och Rysslands flottbas i staden Sevastopol på Krim skulle hamna hos Nato.

  4. Efter folkomröstning i mars 2014 begärde Krim att få återgå till Ryssland. I Moskva satt man inte med armarna i kors, och Krim återgick till Ryssland.

  5. Till den traditionella synen inom folkrätt, att man inte ensidigt får ändra gränser, kan läggas några ord ur FN-stadgan. Där står i kapitel I, artikel 1 Förenta Nationernas ändamål äro:, punkt 2:

    att mellan nationerna utveckla vänskapliga förbindelser, grundade på aktning för principen om folkens lika rättigheter och självbestämmanderätt ... [vår kursivering]

 

Alltså. När Ryssland tog över Krim var det en defensiv handling, inte en aggression.

 

Motion från Sverigedemokraterna.

Motion från Vänsterpartiet.

Du kan se hur riksdagen röstade den 6 december.

Klicka på 4 Beslut. Klicka sedan på en ny 4 Beslut, och rulla ned en bit. Du får en tabell:

Bild Riksdag 6 december 2017

 

Hos Folkrörelsen Nej till EU finns en del att läsa:

Öppet brev till statsminister Stefan Löfven.

Svar från ordföranden i utrikesutskottet Kenneth G Forslund (S).

En artikel om hanteringen av frågan.