Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

29 januari 2019

Korrigering och tillägg 20 februari


Om kärnvapenförbud

Den 7 juli 2017 röstade 122 länder i FN, däribland Sverige, för ett avtal som internationellt förbjuder kärnvapen. Vad som nu återstår för vår del är att Sverige skriver under hos FN i New York och att därefter Sveriges Riksdag godkänner avtalet.

Läs mer i en kommentar mars 2018. Där finns en översättning av avtalet.

En svensk statlig utredning kom den 18 januari, vilken anser att Sverige inte bör skriva under förbudet mot kärnvapen. Utredningen sänds på remiss, och svaren ska lämnas senast 26 april.

Du kan läsa utredningen här. Det är en lång text, med bilagor över 200 sidor. En sammanfattning finns på sidorna 13-34.

Och här kan du se vilka som uppmanas att yttra sig över utredningen och dess förslag. Remissinstanser alltså. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Och hos bloggen 8 dagar kan du läsa ett remissvar som redan har sänts av en privatperson. Han uppmanar alla att skicka in remissvar och informerar om hur man gör.