Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

11 april 2019
Bearbetning och tillägg 18 april


Nato har fyllt 70

Den 4 april 2019 var det 70 år sedan Nato grundades.

Nato brukar presenteras som en försvarsallians. Försvar mot VAD? måste man fråga.

Portugal

När Nato bildades 4 april 1949 av tolv länder fanns Portugal med. Den västliga propagandan påstod att Västeuropa hotades av en invasion från Sovjetunionen. Det är inte troligt. Stora delar av Sovjetunionen var förstörda efter kriget och måste byggas upp från ruinerna, och 25 miljoner hade omkommit. Vad gäller Portugal fanns dessutom på grund av landets läge ingen risk för invasion från Sovjetunionen. Så vad kunde Portugal behöva hjälp att försvara sig mot? Till saken hör att landet var en diktatur så inre oroligheter kunde väntas, och de styrande gick med i Nato för försvar mot sådant.

Italien

Natos verksamhet i Italien blev känd på ett speciellt sätt. I alla medlemsländer bildade Nato hemliga beväpnade organisationer som skulle ta hand om inre oroligheter, och de skulle även stoppa vänsterpartier som gick fram i vanliga demokratiska val. I Italien fick organisationen namnet Gladio.

1972 var det val i Italien. Kristdemokraterna fick 39 %. Kommunister plus socialister fick 37 % men fick inga ministerposter. 1974 besökte Italiens utrikesminister Aldo Moro Washington för att diskutera att ta in den italienska vänstern i regeringen. Det blev stopp. Senare mindes hans hustru vad maken hade berättat att han fick höra: "Ni måste överge er politik att försöka inleda ett direkt samarbete mellan alla politiska krafter i landet. Om ni inte ger upp detta kommer det att stå er dyrt." Om orden kom från utrikesministern Kissinger eller någon annan är oklart.

1976 fick kommunisterna 34 % och besegrade Kristdemokraterna. Aldo Moro, som var president i kristdemokratiska partiet, bestämde sig för att gå emot USA:s förbud. I mars 1978 skulle han inför parlamentet presentera en plan att ta in kommunisterna i regeringen. Då kidnappades han, hölls fången i 55 dygn och mördades. Skulden lades på Röda Brigaderna, som kallades för "vänster"-organisation men var infiltrerad och förvandlad till en terrororganisation. Allt var Gladios, alltså Natos, verk.

Natos historia samt om Kanada och Nato

Hos webbplatsen Nyhetsbanken berättar den kanadensiske författaren Yves Engler i fyra artiklar om Natos historia samt om Kanada och Nato nu.

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4