Folkkampanjen
mot Nato

Läs- och studietips

 

Studiecirkel

Funderar du på att anordna en studiecirkel om Nato? Då kan du nog få goda råd av Folket i Bild/Kulturfront i Blekinge. De genomförde en studiecirkel i januari-februari 2015.

 1. Introduktion.

 2. Nato.
  Syften, stadgar, uppbyggnad, o.s.v. Vad skulle en svensk anslutning innebära?

 3. Exemplet Ukraina.
  Natos verksamhet och händelseutvecklingen.

 4. Natos historia.
  Drivkrafterna med betoning på globaliseringen efter 1989.

 5. Nato i Sverige, Sverige i Nato.
  Förbindelserna mellan Sverige och Nato.

 6. Slutdiskussion.