Folkkampanjen
mot Nato

Vänner

 

Folket i Bild/Kulturfront i Blekinge

Information hösten 2014.

Folket i Bild/Kulturfront i Blekinge har gjort ett flygblad mot det föreslagna värdlandsavtalet med Nato. I slutet av presentationen har du en länk så att du kan hämta.

Du bör inte skriva ut med bläckstråleskrivare om flygbladen ska delas ut utomhus. Ute kan det regna eller vara fuktigt och då kan bläck rinna eller smeta. Flygbladet blir fult, och folk kan få fläckar på kläder. Använd laserskrivare.

Kontakt med FiB/K i Blekinge:
http://www.fib.se/page/folket-i-bild-kulturfronts-lokalavdelningar


Folket i Bild i Blekinges arbete mot Nato – en liten rapport

Karlskrona 1

Folket i Bild/Kulturfront i Blekinge startade 1999 i samband med Natos bombkrig mot Serbien och Kosovo som en arbetsgrupp med antiimperialism som riktmärke. Vi har verkat för att upplysa om och protestera mot Natos och Natostaters krig och interventioner: Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och Ukraina samt mot Sveriges stegvisa närmande till krigsalliansen.

Vid större arrangemang som seminarier och demonstrationer har vi sedan 2009 haft god hjälp av en permanent regional paraplyorganisation som vi initierat, Blekingenätverket för oberoende, fred och alliansfrihet.

I nätverkets stadgar § 2 anges: ... ändamål(et) är att genom opinionsarbete verka för alla staters suveränitet och mot krig och imperialism och att främja en fredlig och alliansfri svensk utrikespolitik och stödja strävandena efter en rättvis världsordning.

I Blekingenätverket ingår förutom Folket i Bild, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Kommunistiska Partiet och Ronnebys Nätverk mot krig.

Nätverket har arrangerat välbesökta möten i Karlskrona, bland annat med Thage G. Peterson om Afghanistan i samarbete med SSU och med Hans Öhrn och Ola Tunander om Libyen i samarbete med Ung Vänster. Hösten 2013 anordnades en demonstration mot Nato i samband med den stora Natoövningen Northern Coasts vilken leddes från marinbasen i Karlskrona. Se referat http://old.fib.se/inrikes/item/3373-protest-i-karlskrona-mot-nato

2012 utgav Folket i Bild i Blekinge en broschyr om Natos förödande krig mot Libyen i vilket även Sverige deltog med Jas Gripen, betitlad Vad hände i Libyen?. Den är nu slutsåld (2000 ex) men finns på Bokbörsen. Den har använts som studiematerial bland annat av Brödet och Fiskarna i Västerås.

Juni 2014 sammanställde vi en pamflett om den väststödda statskuppen i Kiev och massakern i Odessa 2 maj, Det som hände i Odessa angår alla http://www.fib.se/annonser/odessa.html som i skrivande stund spridits i 2100 exemplar.

Nu arbetar vi också på att sprida ett flygblad mot det föreslagna värdlandsavtalet med Nato http://www.nyhetsbanken.se/arkiv/natoblad.pdf genom utdelning vid manifestationer på gator och torg. Vidare söker vi initiera arbete mot Nato på andra orter i södra Sverige samt arbetar på studiematerial till en cirkel på ABF.

Karlskrona 2

Karlskrona 14-11-01

Ulf Bjerén