Folkkampanjen
mot Nato

Vänner

 

Folket i Bild/Kulturfront

Föreningen Folket i Bild/Kulturfront tog i oktober 2014 ett beslut med rubriken Nej till ett svenskt närmande och anslutning till NATO.

I januari 2015 ändrades den första meningen något, och här är uttalandet.