Folkkampanjen
mot Nato

Vänner

 

Kronoberg för Fred och Alliansfrihet

Så här presenterade de sig själva våren 2015:


En nybildad fredsförening

Föreningen Kronoberg för Fred och Alliansfrihet är en nybildad förening med säte i Växjö. Syftet med föreningen är att genom opinionsbildning slå vakt om Sveriges alliansfrihet och verka för fred och en rättvis världsordning, mot krig och stormaktspolitik.

Föreningens främsta uppgift är i dagsläget att upprätta frågan om ett svenskt NATO-medlemskap i den politiska diskussionen.
Sverige dras allt närmare ett medlemskap i NATO, uppenbarligen vare sig vi vill eller inte, för NATO har vid flera tillfällen tillåtits göra krigsövningar på svenskt territorium, den kommande Arctic Challenge Exercise (ACE), blir världens största militära flygövning (!) och kommer alltså placeras i svenskt luftrum. Det nya värdlandsavtalet som Sverige eventuellt kommer skriva på gör oss till en potentiellt stridande part i kommande stormaktsspel.

Världlandsavtalet skulle ge NATO rätt att bestycka oss och avkräva internationella stridsinsatser!

Kronoberg för Fred och Alliansfrihet vägrar tillåta att Sverige befästs som en bricka i stormakternas spel för internationell hegemoni med världsfredensom insats, men vi är som sagt en nybildad förening som behöver växa för att kunna verka som en påtryckande kraft.

Därför behöver vi just dig.

Vår förening är partipolitiskt obunden, men vi samverkar gärna med politiska partier och andra organisationer som vill ge slagkraft åt opinionen som behöver väckas.

Vill du verka för fred och rättvisa?
− Tveka inte att kontakta oss, som privatperson eller som parti.

Tillsammans kan vi göra skillnad!Sedan dess har en del hänt. De är numera en lokalförening inom Riksföreningen Nej till NATO. Så här skriver de i april 2017:


När vi drog igång arbetet ordnade vi i ett tidigt stadium ett allmänt och välbesökt möte om NATO med Thage G Peterson som föreläsare. Vi hade också en studiecirkel med cirka 10 deltagare där vi använde oss av en antologi med olika röster om NATO.

Under 2016 har vi deltagit i namninsamlingen mot värdlandsavtalet. Vi har skrivit insändare och vi har vid några tillfällen varit inbjudna till andra föreningar för att berätta om alliansfriheten, värdlandsavtalet och NATO.

Vi hade deltagare dels på ett möte i Stockholm den 21/5 då grunden lades för att bilda ett riksförbund, dels den 15-16/10 då riksföreningen bildades i Göteborg.

I november deltog vi på Bibliotekets bokmässa i Växjö med ett föredrag om Moberg och freden där vår ordförande Ulf Nilsson knöt an nutid med Mobergs böcker Förrädarland och Min svenska historia. Ulf deltog med samma föredrag på ett möte i Nybros Nej till NATO-grupp, även det i maj.

I år har vi anordnat ett allmänt möte Musik för fred där lokala förmågor spelade och sjöng och där vår förening mellan varven pratade lite om våra frågor.

Vi planerar att delta i demonstrationerna mot Aurora i Göteborg i september. Vi kommer att ordna gemensam buss för resan dit och hem.

Vi har även planerat in någon/några gemensamma namninsamlingar nu i vår.


Vill du komma i kontakt med oss? Sänd ett e-postmeddelande till:
ulf.nilssonguide@comhem.se