Folkkampanjen
mot Nato

Vänner

 

Sveriges Fredsråd

Ett flygblad från Sveriges Fredsråd i november 2014 hade rubriken Kamp för fred i en krigisk tid.

Flygbladet avslutas med fem punkter:

Vi kräver att Sverige

Sveriges Fredsråd hittar du här:
http://www.frednu.se