Folkkampanjen
mot Nato

Vad är Nato?

 

Senast redigerat 28 mars 2020


Nato nu

Försvarsalliansen Nato bildades 4 april 1949 av tolv länder: Belgien, Canada, Danmark, Frankrike, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Storbritannien plus Nordirland, USA.

Ett militärt angrepp på ett Nato-land skulle betraktas som ett angrepp på dem alla, och därför skulle det angripna landet försvaras av övriga.

1952-1955 tillkom Grekland, Turkiet och Västtyskland. 1982 tillkom Spanien, och 1990 hela det nya Tyskland.

Efter att dåvarande Västtyskland i maj 1955 tagits in i Nato bildades genast en östlig motsvarighet, Warszawapakten. Den bestod av Albanien, Bulgarien, Polen, Rumänien, Sovjetunionen, Tjeckoslovakien, Ungern och Östtyskland. Warszawapakten upplöstes 1991 i samband med Sovjetunionens upplösning.

Efter Kalla kriget har Nato tillförts ytterligare fjorton länder: Albanien, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Montenegro, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern.

5 juni 2017 blev Montenegro Natos 29:e medlem. Montenegro ligger på Balkanhalvön vid Adriatiska havet. Landet är 27 % större än Skåne, och folkmängden är ungefär 0,6 miljoner, hälften av Skånes.

28 mars 2020 blev Nordmakedonien Natos 30:e medlem. Landet gränsar i söder till Grekland och är ungefär två och en halv gånger så stort som Skåne. Folkmängd två miljoner.

Nato har ledningscentraler med personal från medlemsländerna men har inga egna militära styrkor förutom flygplan för spaning. Det är medlemsländernas militära styrkor som används. I flera medlemsländer, bl.a. Norge, finns Nato-baser.

Andra länder har samarbetsavtal med Nato, PFF, Partnerskap för fred, bl.a. Sverige sedan 1994. Sådana avtal kan ses som sista steg före medlemskap.

Vidare ingår Nato i flera samarbeten, bl.a. en s.k. Medelhavsdialog.

Under 90-talet förde Nato krig i Jugoslavien. Sedan USA år 2001 anfallit det strategiskt viktiga Afghanistan tog Nato över kriget. År 2011 i Libyen gick Nato långt utöver FN:s beslut och genomförde omfattande militära angrepp. Verksamhet har spridits till Ostasien, och Nato ringar in Ryssland och Kina med militära baser.

Siffrorna från 2011 var att Nato stod för 65 % av världens samlade militärutgifter. I bilden ingår också att det dominerande USA genomför ett omfattande program för att modernisera äldre kärnvapen.

Nato efter Kalla kriget ser inte ut som någon försvarsallians. Tvärtom har den utfört militära angrepp och pressar österut mot Ryssland.

Glob av Nato

Rekommenderad läsning är boken The Globalization of Nato av Mahdi Darius Nazemroaya.