Tillbaka


Sidan Värdlandsavtalet publicerades första gången den 2 augusti 2015.

Tidigare har funnits en icke-officiell översättning tillsammans med några kommentarer.

Om rättelser, ändringar eller tillägg görs, så redovisas det här.


12 augusti 2016

Precis i början finns nu i den tredje kolumnen en kommentar om att det i regeringens proposition i mars 2016 står att den engelska texten har företräde före den svenska översättningen i händelse av skiljaktigheter.


7 juni 2016

Punkt 3.3 har fått en hänvisning till sidan Vi granskar värdlandsavtalet. En kommentar längst till höger har uppdaterats med anledning av att riksdagen nu har behandlat avtalet.