Folkkampanjen
mot Nato

Sveriges samarbete med Nato

 

Samarbete sedan lång tid

Sverige har samarbetat med Nato hela tiden efter andra världskriget. Samarbetet var omfattande, men detta hölls hemligt för svenska folket. Den officiella linjen var alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i händelse av krig, men så var det i praktiken inte.

Norska Nato-plan landade ibland på svenska flygbaser, och svenska plan på norska. Svenska officerare träffade regelbundet representanter för Nato. Sverige hade omfattande underrättelsesamarbete med Nato om länder i Warszawapakten. Nyckelpersoner var krigsplacerade i Nato-länder, och i USA behandlades svenska officerare på besök som om de kom från ett Nato-land.

Dold allians

Rekommenderad läsning är boken Den dolda alliansen av Mikael Holmström.

Man häpnar över hur ledande politiker ljög om Sveriges neutralitet. Samarbetet med Nato fungerade fint, men det var hemligt. Sovjet visste dock att vi samarbetade med Nato. Obekant är om de visste att svenska ubåtar övade utläggning av minor inne på sovjetiskt område.

I boken yttrar sig en rad militärer, politiker och tjänstemän om hot från öst, men något saknas i deras synsätt. Var det troligt med ett anfall från öst, utan att det hade föregåtts av hot, provokation eller anfall från väst?

När vi ser till hela världen så fanns det hot från väst. USA:s krig i Vietnam, Laos och Kambodja var hotfullt. USA stödde statskupper på flera håll. Det förekom sådan västlig terrorverksamhet som Röda brigaderna i Italien, vilkas uppgift var att hindra kommunister från regeringsinflytande.

Hotfullt var också svenska bidrag. Vår flygspaning fotograferade Sovjets kust, och Sovjet kunde anta att bilderna hamnade hos Nato. Svenskt flyg gjorde skenanfall mot Sovjet för att kartlägga luftförsvaret. Sverige deltog i att sända in agenter med vapen och radiosändare i Baltikum, vilket Sovjet avslöjade.

Boken diskuterar inte ubåtarna i Hårsfjärden 1982, förutom att de nämns som sovjetiska. Det finns emellertid övertygande resonemang om att de inte kom från Sovjet, utan att de kom från Nato och hade skydd från visst svenskt håll.

Boken ger värdefulla insikter, och George Orwell skulle ha förstått definitionen av neutralitet. Komplettera gärna med läsning om USA under den här tiden. Fundera över alternativ till det militära tänkande som bokens citerade personer visar. Är fredsskapande tänkande eller förtroendeskapande handlingar sådana alternativ, och vad skulle de innebära?