Folkkampanjen
mot Nato


Nyheter och kommentarer


Till meny

26 april 2017


Bok till ministrar

Bild Bok Guy Mettan

Nu har utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist fått varsin bok.

Vi hoppas att de läser. De fick också följande brev:

Det pågår en dånande anti-rysk propaganda, som går hand i hand med kampanjen för Nato-medlemskap eller åtminstone nära samarbete med Nato.

Vissa ledarskribenter, journalister, debattörer och politiker driver detta och skämmer ut både sig själva och Sverige.

Här får du nu en bok. Schweizaren Guy Mettan har skrivit ett gediget arbete om rysskräcken och den felaktiga och orättvisa bild av Ryssland som sprids i väst. Boken heter Varför vi älskar att hata Ryssland.

Författaren säger själv så här:
... vill jag ge en sann bild av västs förhållande till Ryssland i hela dess komplexitet och göra rättvisa åt de tiotals miljoner ryssar, som sedan 25 år tillbaka bygger en valdemokrati som inte importerats, återuppbygger en ekonomi som ödelagts av privatiseringar och skapar sig en framtid som inte påtvingats dem utifrån.

Från omslagets baksida citerar vi:
Boken är en passionerad plädering för att den riskfyllda och kostsamma väst-östliga konflikten måste överbryggas och att Ryssland på jämlika villkor bör återinkluderas i ett Europa som sträcker sig från Atlanten till Stilla havet.

Läs den! Om du inte anser dig ha tid, så läs åtminstone del 3, sidorna 257-312. Där granskas både Ryssland och vår propaganda, och kritiken mot det senare är inte nådig.

Men det är inte bara utrikes- eller försvarsministrar som uppmanas läsa den här boken, utan även du. Om du har bara litet tid och följer lästipset ovan, så vill du nog därefter gå tillbaka och börja om från bokens början.

Mer information hos Karneval förlag.