Folkkampanjen
mot Nato


Nyheter och kommentarer


Till meny

3 januari 2020


PSYOP

På 1980-talet genomförde USA och Storbritannien operationer med ubåtar på svenskt område. Uträkningen var att Sovjetunionen skulle få skulden, och opinionen i Sverige skulle börja uppfatta Sovjetunionen som hotfullt. Det var en psykologisk operation, eller som det kallas, PSYOP.

Bok Det svenska ubåtskriget

I boken Det svenska ubåtskriget beskriver Ola Tunander hur det gick till. Planerna för att låta ubåtar visa upp sig i svenska vatten och låtsas vara från Sovjetunionen utarbetades i en ytterst hemlig grupp i USA.

Upprepade intrång av okända ubåtar på svenskt område ledde till en dramatisk förändring av svensk, och även europeisk, utrikespolitik. Den allmänna opinionen i Sverige som uppfattade Sovjetunionen som ett hot eller som fientligt förändrades från 27 % till 83 % på två-tre år. Olof Palme och västtyska socialdemokrater hade arbetat för avspänning mot Sovjetunionen, och i förlängningen kunde det leda till ett mera självständigt Europa. Förtroendet för en sådan politik var nu skadat.

Ola Tunander menar att det här kan ha varit den mest framgångsrika operationen någonsin för att psykologiskt påverka en opinion.

Och vi menar att vi måste vara vaksamma och vara beredda på att försök att psykologiskt påverka svensk opinion pågår också nu.

Medströms Bokförlag

En anmälan om boken finns hos 8 dagar.

Se också en artikel 22 december 2019 "Korten på bordet i ubåtsfrågan!" hos www.alliansfriheten.se.