Folkkampanjen
mot Nato


Nyheter och kommentarer


Till meny

13 september 2020
redigerat 16 september

Rulla ned för att se mer material 22 oktober.


Julian Assange

Bild affisch

Affisch:Torsten Jurell

Stödkommittén för Julian Assange skriver:

Julian Assange kommer att gå till historien. Han avslöjar genom Wikileaks vår tids värsta krigsbrott i Irak och Afghanistan och andra länder. Han avslöjar den verklighet ansvariga presidenter och premiärministrar i USA och Storbritannien och andra medskyldiga vill dölja för oss.

Han försvarar vår rätt att veta sanningen. Han försvarar transparens och uppriktighet. Han gör exakt det som journalister ska göra: granska de makthavande och gräva fram sanningen!

Den totala rättslöshet och omänskliga behandling han utsätts för kan jämföras med Dreyfusprocessen. Julian Assange, vår tids mest prisbelönte journalist, behandlas som svårartad brottsling och kriminell. Det skrämmer journalister till tystnad precis som det är avsett. Media tiger!

Vi kan inte nog tacka visselblåsarna!
Chelsea Manning blev upprörd när hon som arméanalytiker såg "Collateral Murder" och andra avslöjande dokument. Hon sände dem till Wikileaks. Edward Snowden avslöjade olaglig övervakning och Daniel Ellsburg avslöjade the Pentagon Papers.

Julian Assange är svårt sjuk och riskerar 175 års fängelse i USA. Sverige har lagt ner alla förundersökningar mot Julian Assange för sexualbrott. Sverige har spelat en ful roll och drog ut på förundersökningarna i åratal på uppmaning av det brittiska åklagarämbetet enligt dokument som den italienska journalisten Stefania Maurizi begärde ut från det brittiska åklagarämbetet.

Frige Julian Assange NU!
Vår tids främste journalist sitter fängslad!
Förövarna av krigsbrott i Irak och Afghanistan går fria!

Utlämna inte Julian Assange till USA!

Försvara yttrande- och pressfriheten!


15 september äger en viktig konferens rum i Oslo.

Bland de norska initiativtagarna finns Norska Penklubben. På konferensen talar FN:s specielle rapportör, Nils Melzer, Arne Ruth från Sverige och Eva Joly, jurist och politiker, f d fransk presidentkandidat med flera.

Arne Ruths upprop som uppmanar svenska regeringen att svara på Nils Melzers frågor till Sverige, ska överlämnas till Sveriges ambassadör i Oslo. Inga klargörande svar har lämnats vare sig till Nils Melzer eller Arne Ruth.
Stödkommittén kommer i Stockholm att åter överlämna upprop och brev till UD.

Skriv gärna på Arne Ruths upprop och sprid!

Se vissa undertecknare.

Ta del av Nils Melzers brev på svenska.

International Lawyers Make Urgent Appeal to British Government

Kända politiker, fackföreningar, organisationer visar på det växande stödet för Julian Assange.

George Galloway

War on journalism: Bob Woodward & Julian Assange

Jimmy Dore intervjuar Noam Chomsky, Alice Walker och Daniel Ellsberg.

For years, journalists cheered Assange’s abuse. Now they’ve paved his path to a US gulag.


Skenprocessen i London planeras fortgå i tre veckor. Några källor för att följa turerna:

Consortium News

Craig Murray’s Blog

News Now − Julian Assange

Jesús Alcalá har gått igenom utbegärda dokument från åklagarämbetet. 5 000 sidor. En del ska vara förstört och annat är borttaget.


Publicerat 8 september 2020

Kontakt:
support.julianassange@protonmail.com


- - - - - - - - - -

Mer material om Julian Assange 22 oktober

Arne Ruth har i upprop och brev begärt att de frågor Nils Melzer, FN:s rapportör om tortyr, ställt till UD angående behandlingen av Julian Assange i Sverige, ska ges tydliga svar. Så har inte skett.
Arnes upprop och brev till utrikesminister Ann Linde finns längre ner.

Lagar överträds och mänskliga rättigheter trampas på i den rättegång i London för utvisning av Julian Assange till USA, som kallats "århundradets rättegång" och får oss att tänka på Dreyfus.

4 januari 2021 faller domen i London och det mesta pekar på en fällande dom. Assange döms enligt en över 100-årig spionlag i USA. Ingen journalist har tidigare dömts enligt denna lag. Julian Assange riskerar ett 175-årigt straff i ett högriskfängelse i USA som beskrivs som helvetet på jorden.

Enbart en tvingande offentlig opinion skulle kunna ändra på detta.

Opinionen växer starkt i hela världen, men media tiger, trots den risk detta utgör för journalister och oss alla. Yttrande- och pressfriheten hotas och bara det skrämmande exempel Julian Assange utgör, skrämmer till tystnad.
Sanningen hotas!
De grova krigsbrott USA-Storbritannien begått i Irak och Afghanistan, ska förtigas och krigsförbrytare går fria.

22 oktober är 10-årsdagen av Wikileaks publicering av Iraq War Logs, vilket vi kommer att uppmärksamma.

Det är en skamlig verklighet och Sverige har gått i USA:s och Storbritanniens ledband när det gäller den utdragna, men nu nedlagda förundersökningen om sexualbrott.
Det har inneburit en systematisk smutskastning av Julian Assange.

Han sitter nu fängslad i högriskfängelset Belmarsh i London, isolerad och förnedrad och utan adekvat läkarvård. Julian Assange är journalist och förläggare. Han har gjort vad journalister ska göra: söka sanningen och granska makten!

Lever vi i rättssamhällen om lag och rätt inte respekteras?

Julian Assange är från Australien. Han är inte USA-medborgare. First Amendment, rätten till yttrandefrihet, säger USA, ska inte gälla utlänningar.
Men i konstitutionen görs inte denna skillnad.

Julian Assange är en politisk fånge. Enligt avtal USA-Storbritannien ska han inte kunna utlämnas till USA. I denna rättegång kringgås lagar på ett skrämmande sätt. Julian är dessutom sjuk och läkare anser att han skulle försöka begå självmord om han döms till utlämning.

Media, bevara er självaktning och skriv fakta om vad som händer! Stå upp för sanningen! Den kan rädda Julian Assange. Den kan rädda er. Att tiga är att samtycka!

Politiker, besvara de frågor Nils Melzer, FN:s rapportör om tortyr, ställer till er!

Och ni alla, kom på detta protestmöte på Mynttorget!
Många, många! Vi håller coronaavstånd!

Frige Julian Assange NU!
Försvara visselblåsarna!
Utlämna inte Julian Assange till USA!
Försvara yttrande-och pressfriheten!

Arr. Stödkommittén för Julian Assange

På FB

Dokumentation från protestmötet 15 september 2020 på Mynttorget.
Ta del av tal och filmer:

Möte 15 september

Arne Ruths upprop

Skriv gärna på! Här finns de första underskrifterna som Günther Wallraff, K.G Hammar, Sven Wollter, Chomsky, Eva Joly, Johan Galtung, Carl Tham, Sven Hirdman, Kajsa Ekis Ekman och många andra.

Läsvärd artikel

Stödkommittén för Julian Assange
Kontakt