Folkkampanjen
mot Nato


Nyheter och kommentarer


Till meny

29 oktober 2020


Sverige krigsplanerar tillsammans med Nato

Det sägs nu öppet i försvarspropositionen att uppgiften för de föreslagna nya regementena i Falun och Sollefteå inte ska vara att försvara Sverige. Uppgiften blir att skydda transiteringar av USA:s och Natos krigsmaterial och trupp från Norge mot öster.

Förutsättningen för detta är värdlandsavtalet mellan Sverige och Nato. Sverige ska inte längre bara vara en del av det ständigt pågående propagandakriget mot Ryssland. Sveriges krigsmakt ska nu också direkt bli en del av USA/Natos krigsmaskin och dess krigsförberedelser.

Detta borde vara upprörande för den allmänna opinionen. Det är nämligen ett effektivt sätt att göra Sverige till bombmål för det land (läs Ryssland) som USA/Nato planerar att angripa.

28 oktober 2020, Blekinge Läns Tidning, Ulf Bjerén

Se även Opinion och debatt, om artikel av Lars Drake 24 oktober 2020. I slutet av den artikeln finns en länk till en artikel av Sven Hirdman om den senaste försvarspolitiska propositionen.