Folkkampanjen
mot Nato


Nyheter och kommentarer


Till meny

15 november 2020


Riksdagen måste stoppa fortsatt svensk militär inblandning i Irak!

Mejl från föreningen IrakSolidaritet

I ett läge när det irakiska folket demonstrerat under mer än ett år med tydliga krav på förändring, läggs denna proposition om fortsatt militärt stöd till den irakiska regeringen, en regering som saknar allt folkligt stöd.

Föreningen IrakSolidaritet hoppas att vi med detta uttalande kan bidra till diskussionen om situationen i Irak och regeringens proposition.

Länk till uttalandet finns här.

Om du går in på denna länk, kan du ta del av två Nyhetsbrev om läget i Irak och några omfattande artiklar på engelska.

Avslå regeringens proposition 2020/21:21 om fortsatt svenskt deltagande i den USA-ledda krigsinsatsen i Irak!


Uttalande från föreningen IrakSolidaritet den 1 november 2020

Regeringen lade den 14 oktober en proposition till riksdagen för fortsatt svenskt deltagande i den USA-ledda Operation Inherent Resolve (OIR) i Irak till och med den 31 december 2021. IrakSolidaritet uppmanar riksdagen att avslå propositionen.

En svensk väpnad styrka på upp till 220 personer ska, enligt propositionen kunna sändas till Irak. Den svenska insatsen motiveras som utbildningsstöd till det irakiska försvaret för att bekämpa terrorsekten Islamiska staten (IS, även kallad Daesh), som påstås vara på uppmarsch igen och beskrivs som ett fortsatt verkligt hot mot hela regionen.

Men i Irak fortsätter den terror och det våld mot befolkningen som påbörjades för 17 år sedan genom USA:s och Storbritanniens folkrättsstridiga invasion och ockupation av landet 2003. Våldet riktas främst mot den demokratirörelse som startade 1 oktober förra året. Demonstranterna kräver en ny icke-sekteristisk konstitution och nya rättvisande vallagar. Gällande vallagar gynnar enbart den importerade politikerklassen som berikat sig på ockupationen. Under det år som gått sedan protesterna startade har över 700 demonstranter dödats och tusentals skadats.

Utrikesminister Ann Linde har varit mycket aktiv och tydlig när det gäller att ge stöd åt demonstrationerna i Vitryssland/Belarus, men om de pågående demonstrationerna i Irak tiger hon.

Operation Inherent Resolve (OIR) saknar mandat från FN:s säkerhetsråd. USA (och i dess efterföljd även den svenska regeringen) hänvisar istället till en inbjudan i ett brev från Iraks regering den 20 september 2014, med begäran om hjälp att bekämpa IS.

Den irakiska regimen, som tillkommit som resultat av den folkrättsstridiga USA-ledda ockupationen, är djupt korrumperad. Den är beroende av såväl USA som Iran och har inte kontroll över hela landet. Miliser härjar fritt som krigsherrar.

Sveriges deltagande i OIR blir mot den bakgrunden en inblandning i Iraks inre angelägenheter och dess folkrättsliga legitimitet kan starkt ifrågasättas.

De utländska trupper som nu befinner sig i Irak är i minst lika hög grad som IS en del av problemet. IS uppstod i de amerikanska fånglägren som ett svar på den västerländska invasionen. USA:s närvaro och massiva bombningar driver fram terrorister.

USA:s styrkor utgör den allra största delen av OIR och kan ses som en fortsättning av den folkrättsstridiga ockupationen. USA:s krig mot IS 2014-2017 skilde sig inte mycket från kriget under invasionsåren. När IS drevs ut ur Mosul bombades stora delar av staden och tiotusentals människor dödades.

Den utländska närvaron har det senaste året gått in i en ny fas. OIR ska samordnas med krigsalliansen Natos Irakinsats, NMI. Enligt propositionen ska det svenska bidraget i huvudsak utgöras av stabspersonal "för att bemanna staber och för mentorskap av de irakiska säkerhetsstyrkorna". Sverige deltar i den USA-ledda koalitionens "militära arbetsgrupp och arbetsgruppen för stabiliseringsinsatser" och är en del av koalitionens "kärngrupp". Det tycks innebära en betydande uppgradering av den svenska närvaron i Irak, där svenska officerare nu får en ledande roll. Har det samband med att Nato nu ges en mer aktiv roll?

I propositionen sägs att Sverige med denna insats får "utveckla Sveriges bi- och multilaterala säkerhets- och försvarspolitiska relationer". "Tillgången till internationella kontaktnät verkar positivt på våra internationella förbindelser och samarbeten". Detta tycks vara ett avgörande skäl till Sveriges närvaro, inte Iraks säkerhet!

Iraks parlament har krävt att samtliga utländska trupper ska lämna landet. Det gäller även Sveriges trupper.

IrakSolidaritet uppmanar alla riksdagsledamöter:

  • Avslå regeringens proposition 2020/21:21!
  • Dra hem de svenska trupperna från Irak med omedelbar verkan!
  • Försvara folkrätten! Nej till straffrihet!

Ladda ner:
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Prop 2020/21:21 (pdf 243 kB)

Läs mer om vad som händer i Irak:
IrakSolidaritets FB-grupp

Nya konton:

Nordea 3239 20 39283
Skriv bara insamlat eller liknande på talongen.
Totalt har vi samlat in 588 062:-

Nordea 3239 20 39275
Skriv bidrag, böcker eller liknande på talongen.
Glöm inte namn!

Kontakt: info@iraksolidaritet.se