Folkkampanjen
mot Nato


Nyheter och kommentarer


Till meny

1 januari 2021


Riksdagsdebatt på Natos villkor

Så lyder rubriken på en artikel som tidningen Bohusläningen tydligen inte vill ta in. Den 17 december skickade Erni & Ola Friholt från Fredsrörelsen på Orust in artikeln. Fem dagar senare frågade de hos redaktionen som svarade "inflödet av artiklar är enormt och jag kan inte lova något nu". Artikeln har inte synts till, åtminstone inte i nätupplagan. Bohusläningen ingår i det stora mediebolaget Stampen Media som innehåller Göteborgs-Posten och en rad andra tidningar.

Kanske för känsliga saker i artikeln. Lite ur början:

...

I riksdagsdebatten om säkerhetspolitiken nyligen yttrade flertalet att Sveriges politik utformas och fastställs självständigt i landets intresse. Sverige väljer sina samarbetsavtal.

Ändå finns anledning att misstro de välformulerade utsagorna. Hur självständigt agerar Sverige som av hänsyn till Natos kärnvapenpolitik inte förmår ratificera FN-konventionen om förbud mot kärnvapen?

...


Läs hela artikeln hos Fredsrörelsen på Orust.

Länkar till några andra artiklar av författarna finns här.