Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

3 januari 2021


Julian Assange

Vi fick mejl från Stödkommittén för Julian Assange och Borås och Sjuhärad för frihet åt Julian Assange. De skriver

Att utlämna Julian Assange till USA vore ett allvarligt angrepp på pressfriheten i världen

Nu på måndag den 4 januari kommer en brittisk domstol besluta om Julian Assange ska utlämnas till USA. Enligt brittisk lag och internationella konventioner får ingen utlämning ske om orsaken är politisk.

Julian Assange, Edward Snowden och visselblåsaren Chelsea Manning avslöjade genom Wikileaks de grövsta krigsbrotten i modern tid mitt under USA:s och Natos krig i Afghanistan och Irak.

Om Julian Assange skulle utlämnas till och dömas i det land som är ansvarigt för krigsbrotten, skulle en ny och farlig internationell standard etableras. I praktiken skulle det innebära att en stormakt som saknar all legitim jurisdiktion över en journalist från ett annat land kan straffa denne för att stormakten är missnöjd med hans journalistik. Det skulle skapa ett prejudikat som även andra stormakter kan åberopa för att stoppa kritisk journalistik var som helst i världen.

Fallet Julian Assange skulle öppna ett nytt dystert kapitel i den globala pressfrihetens historia. Det vore ett förödande slag mot press- och yttrandefriheten globalt.

Redan nu är press- och yttrandefrihet hotad i många länder. Sverige har ett stort ansvar för hotet mot pressfriheten och mot Julian Assange. Genom att hålla tre förundersökningar öppna under nio år har svenskt rättsväsende medverkat till Julian Assanges utsatta position.

Det svenska åklagarväsendet har agerat uppseendeväckande. Därför bör en internationell undersökning genomföras för att bland annat granska om Sverige samarbetat med amerikanska intressen mot Julian Assange.

Julian Assange får inte utlämnas till USA
Sveriges roll i fallet Assange måste klarläggas.

Stödkommittén för Julian Assange
Borås och Sjuhärad för frihet åt Julian Assange