Folkkampanjen
mot Nato


Nyheter och kommentarer


Till meny

16 september 2021


VITBOK om Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan 2002−2021

Denna granskning är gjord för att ersätta en vitbok som många krävt skulle tas fram men som regeringen vägrat fatta beslut om. [...] ... kan man knappast komma till någon annan slutsats än den första: att vi var i Afghanistan för att visa lojalitet med USA och Nato. [...]

Författare Lars-Gunnar Liljestrand och Stefan Lindgren.

Nu gäller det att för framtiden dra de rätta lärdomarna av kriget.
   Det borde leda till att alla kommer till sans och inser att Sverige inte skall fortsätta delta i stormaktsledda krigsäventyr.
   Vi måste återgå till den traditionella svenska linjen att bara medverka i fredsbevarande operationer med mandat från FN:s säkerhetsråd.

Ur förord av Thage G Peterson.

Författarna har gjort en mycket grundlig genomgång av Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan. Läs hela hos alliansfriheten.se