Folkkampanjen
mot Nato


Nyheter och kommentarer


Till meny

28 september 2021


Kärnvapenförbud. Nu!

Två tal från möte 26 september 2021 på ABF-huset i Stockholm.

Mötet var en del av en kampanj med syfte att samordna arbetet i en rad organisationer (hittills omkring 60) och pressa regeringen att signera avtalet och riksdagen att ratificera det för att Sverige tillsammans med andra icke-kärnvapenstater ska tvinga kärnvapenstaterna att nedrusta och slutligen avskaffa kärnvapnen.

Rolf Ekéus, f.d. ambassadör
25 minuter

Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred,
f.d. riksdagsledamot
24 minuter

Arrangörer:
- Sveriges Fredsråd
- ABF-Stockholm
- arbetsgruppen Kärnvapenförbud. Nu!