Folkkampanjen
mot Nato


Nyheter och kommentarer


Till meny

29 oktober 2021


Hälsning från Fredsrörelsen på Orust

27 oktober 2021

Klimatet kräver fredlig utveckling

Dagligen rapporteras om slagregn och förödande översvämningar till följd av klimatförändringarna. Europeiska städer ödeläggs och människoliv krävs. Glaciärer smälter och havsnivån stiger. Önationer i Stilla Havet utplånas. Halva Bangladesh och låglänta miljonstäder hotas. Hettan ökar. Tusentals livsformer dödas. Miljoner klimatflyktingar väntas.

Vi vet att Sverige snabbt måste lämna de storskaliga monokulturerna i jord- och skogsbruk, värna mångfald och begränsa bil-, båt- och flygtrafik. Och det ingen politiker vågar uttala: Vi måste godta åtgärder som elransonering när sådan blir nödvändig. Vi måste också drastiskt minska eldning av alla slag. Klimat kan inte köpas för pengar, vad än marknadsanpassning påstås leda till. Vår invanda livsstil är ohållbar. Vi äger inte jorden.

Klimatet kräver också vår gemensamma insats för fredligt samarbete över nationsgränserna. Våra ekonomier ska vävas samman med grannstaterna, isynnerhet med Ryssland, som idag förtalas, demoniseras och hotas av Sveriges samarbete med Natos världsmakt och våra ständiga klimatbelastande militärmanövrar med Natostater. Istället för att ge vinster av vänskap och samarbete, odlas resurskrävande kapprustning och främlingskap. Strategerna tror på sin egen propaganda, och Sveriges militärutgifter ökar från 45 miljarder 2020 till 90 miljarder 2025.

Freden och klimatet behöver samarbete, avspänning, vänskap som växer av mänskliga kontakter, handelsutbyte, kulturutbyte och öppenhet. Sammanvävda ekonomier och mänskliga relationer ger oss ömsesidighet, ett beroende av hänsyn, omtanke, gemensamma framtidsmål och insatser för miljö, klimat, välfärd och fred utan hot.

Misstro och rustad avskräckning är motsatsen till vad mänskligheten omedelbart behöver. Och vägen dit heter förtroende, syskonskap och nedrustning.

För Fredsrörelsen på Orust
Erni & Ola Friholt