Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

22 november 2021


Mejl från Orust

18 november 2021

Kapprustning till döds

Det förgångna Sovjetunionen försökte i det längsta hålla jämna steg med Natoländernas upprustning. I längden höll inte den Sovjetiska ekonomin för detta. Sedan allt annat länge fått stå tillbaka föll unionen samman då Gorbatjov lättade på trycket med demokratiska reformer.

Idag sker samma process, då Ryssland flyttar trupper till varje nytt gränsavsnitt som testas av Natos truppsammandragningar. Senast gäller det södra Ryssland vid Ukraina, då Natos flottenheter kryssar i Svarta Havet, och hangarfartygens flyg möjligen kan nå Moskva.

Ryska defensiva åtgärder basuneras ut av Nato som aggressiva manövrar vid grannstaten Ukrainas gräns. Samtidigt samordnas militära insatser från EU-staterna i och utom Nato för att i form av hjälp till militär utbildning stegvis inlemma Ukraina i Nato och EU.

Det förr neutrala och diplomatiskt fredsarbetande Sverige är nu glömt. Försvarsminister Hultqvist lovar att även Sverige i utbildningssyfte ska delta i en ukrainsk militärmanöver. Samma idé motiverar de årliga manövrarna i Sverige med Natos flyg och sjöstridskrafter, som öppet riktas mot Ryssland. Alla sidor rustar med allt större resursförbrukning.

Vid Sovjets sammanbrott 1991 följde kaos i Ryssland, som dock fick hjälp att övergå till kapitalistisk marknadsekonomi, bland annat via ekonomiprofessorn Anders Åslund. Staten avlövades sina företag och sin betalningsförmåga, arbetslöshet uppstod och folket inbjöds bli delägare i företagen via en s k "folkaktie". Nöden och vintern ledde till att folkaktien såldes till smarta affärsmän som övertog all betydande industriell verksamhet. Ryssland var på väg att bli en lydstat under västkapitalet.

Jeltsin utsåg då Putin till sin efterträdare. Med hjälp av den befintliga säkerhetstjänsten återtogs de råvarubaserade industrierna från oligarkerna. Det av enskilda drivna datjasystemet utvidgades och försörjer nu halva folket med mat. Rostiga vapen från Sovjettiden togs i bruk och nya skapades. Lärare, läkare, sjuksystrar, socialarbetare, pensionärer och andra fick löner igen och Putin blev populär.

Det besvikna väst införde sanktioner mot Putins hårda nävar. Sverige slutade sälja smör och ost till Ryssland. Putin utmålas som ett hot mot Östersjöregionen, trots att Ryssland fortsatt är i kris. Hur lätt kan landet nu utveckla demokrati för första gången i historien?

ERNI & OLA FRIHOLT