Folkkampanjen
mot Nato


Nyheter och kommentarer


Till meny

5 juni 2022


Mejl till sverigedemokrater 11 april 2022

Mejl sändes till en lång rad lokala organisationer samt till riksdagsledamöter i Sverigedemokraterna.

Samma dag beslöt ett (extrainkallat?) partistyrelsemöte att partiledningen får stödja en svensk ansökan om medlemskap i Nato.

(Klickbara länkars utseende har ändrats.
Länk till Flygblad fungerar inte längre.)

(Mottagare)


Fortsatt Nej

Sverigedemokraterna bör fortsätta säga Nej till Nato-medlemskap.

Det är kriget i Ukraina som får vissa att tappa fotfästet och glömma tidigare ståndpunkter. Kriget i Ukraina är inte ett krig mellan Ukrainas folk och Ryssland. Det är i stället en kraftmätning mellan Ryssland och Nato.

1. Nationellt självbestämmande

Går vi med i Nato förlorar vi ytterligare en del av nationellt självbestämmande. Vi kan tvingas deltaga i krig som Nato driver fram.

2. Nato är inget att satsa på

Från presidentvalskampanjen i Frankrike får vi höra att där finns opinioner för att Frankrike ska lämna Nato. Sanktionerna mot Ryssland slår tillbaka mot Europa, och opinioner mot Natos verksamhet kommer att växa. Under oväntat tryck kommer Nato att börja falla sönder inifrån.

3. Vad är Nato?

Nato är ingen försvarsallians utan är USA:s redskap i strävan efter världsherravälde. Detta visades i Libyen 2011. Den verkliga orsaken till anfallet på Libyen var att Libyen förde en självständig politik och deltog i planer att införa en ny valuta för bland annat oljehandeln. Det var Nato som besegrade Libyens försvar och störtade regeringen.


Folkkampanjen mot Nato

Flygblad


Hälsningar
Björn Backengård
Hjalmar Bergmans Gata 56
422 52 Hisings Backa