Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

3 maj 2022


Info från IrakSolidaritet 3 maj 2022


3 maj World Press Freedom Day

IrakSolidaritet har liksom tidigare år tagit ett uttalande med anledning av pressfrihetsdagen. Läs uttalandet.


Brev från Stödkommittén för Julian Assange

Till Konstitutionsutskottet i Sveriges Riksdag.

Till Chiles nye president.

Till Priti Patel, Storbritanniens inrikesminister.

Läs breven här.


Chris Hedges

Läs en artikel om Julian Assange av journalisten Chris Hedges.


Kontakt: Stödkommittén för Julian Assange


Ekonomiskt stöd till IrakSolidaritet

Nytt konto: Sparkonto Trygghet 9390-1364910
Landshypotek bank.

Du kan sända stöd till föreningen, betalning av böcker med mera och stöd till insamling!
Ange noga ändamålet.

Kontakt IrakSolidaritet:
info@iraksolidaritet.se