Folkkampanjen
mot Nato


Nyheter och kommentarer


Till meny

5 juni 2022


Mejl till socialdemokrater 8 maj 2022


(Ett stavfel har rättats.
315 ska vara 311.)

(Mottagare)


Överlever partiet?

Detta mejl sänds till:
315 lokala avdelningar i S;
26 lokala avdelningar i SSU;
26 lokala avdelningar i kvinnoförbundet;
19 lokala avdelningar i studentförbundet;
26 partidistrikt;
100 riksdagsledamöter i S;
23 regeringsmedlemmar.

Begriper Magdalena Andersson att om hon fullföljer denna snabba färd in i Nato, så skadar hon svårt det socialdemokratiska partiet?

Sympatisörer och partimedlemmar häpnar över att partidistrikten fick bara fem veckor på sig, vilket lär ha minskats till tre veckor, för att kanske peta åt sidan partiets Nej till Nato. En så stor fråga skulle alltså snabbt behandlas under trycket från en orkan av propaganda för Natomedlemskap.

Magdalena Andersson borde ha sagt från första början att partiets Nej är grundligt diskuterat och beslutat.

Det nya säkerhetspolitiska läget innebär inte alls att Sverige genast ska gå med i Nato. Både det gamla och det nya säkerhetspolitiska läget mår bäst av att Sverige, Finland, Österrike, Schweiz och Ukraina står utanför Nato.

Sanningen om vad som pågår sipprar fram trots den intensiva propagandan. Nato är i själva verket USA:s verktyg i världspolitiken. Det som pågår är en kraftmätning mellan Ryssland och Nato, efter att Ryssland under många år har visat ett närmast oändligt tålamod med Natos press österut och krigsförberedelser. Om Sverige nu hastigt ansluts till Nato, och partimedlemmar och sympatisörer senare inser att de blev lurade så är partiet svårt skadat om inte positiva krafter orkar städa upp.


Hälsningar
Björn Backengård
Hjalmar Bergmans Gata 56
422 52 Hisings Backa