Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

5 juni 2022


Mejl till socialdemokrater 11 maj 2022


(Klickbar länks utseende har ändrats.
315 ska vara 311.)

(Mottagare)


Observera detta!

Detta mejl sänds till:
315 lokala avdelningar i S;
26 lokala avdelningar i SSU;
26 lokala avdelningar i kvinnoförbundet;
19 lokala avdelningar i studentförbundet;
26 partidistrikt;
100 riksdagsledamöter i S;
23 regeringsmedlemmar.

Sveriges grundlag

"Det sätt som regeringen tycks vilja driva igenom Nato-medlemskapet är så nära en statskupp man kan komma." Det skriver Stefan Lindgren i en artikel 10 maj.

Folket saknar ej inflytande

Artikeln fortsätter:

1) Enligt regeringsformen krävs 3/4 majoritet för att ansluta Sverige till en organisation som Nato. Det räcker med att 88 riksdagsmän röstar emot. Får jag föreslå att alla som säger Nej också röstar på Nej-partier, så är problemet löst, ty...

2) Ett Nato-medlemskap kan inte beslutas med mindre än en grundlagsändring. Precis som EU-medlemskapet är inskrivet måste ett Nato-medlemskap skrivas in. Då krävs två riksdagsbeslut med mellanliggande val.

Allt annat måste kallas för en statskupp. Liksom en spade är en spade.

* * * * *

Den som har möjlighet att kontakta en eller flera personer i socialdemokratiska partistyrelsen måste så snart som möjligt göra det inför söndagens möte. Allt måste göras för att försöka stoppa det som nu pågår.


Hälsningar
Björn Backengård
Hjalmar Bergmans Gata 56
422 52 Hisings Backa