Folkkampanjen
mot Nato


Nyheter och kommentarer


Till meny

6 juni 2022


Mejl till sverigedemokrater 26 maj 2022


(Klickbar länks utseende har ändrats.)

(Mottagare)


Gör uppror!

Detta mejl sänds till:
− 329 lokalföreningar och liknande i Sverigedemokraterna;
− 61 riksdagsledamöter i Sverigedemokraterna;
− för kännedom några andra som inte behöver vara sverigedemokrater.

Det här mejlet uppmanar sverigedemokrater att göra uppror mot den grupp i partiets topp som sade Ja till Natomedlemskap. De utnyttjade krigsutbrottet och propagandan i vissa tidningar för att skapa ett Ja. En kupp.

För Sveriges bästa

Ett nationalistiskt parti kan inte överlämna landet till främmande makt, för så blir det om Sverige går med i Nato. USA dominerar helt Nato och använder Nato som ett verktyg i sin utrikespolitik. Ett tydligt exempel var när Nato våren 2011 förstörde Libyen därför att Libyen förde en självständig politik som hotade USA:s internationella ekonomiska intressen.

Ett nationalistiskt parti kan inte heller överlämna kontrollen av Sveriges försvar till andra. På Natos webbplats finns strategiska dokument. I ett av dessa, 24 april 1999, punkt 43, läser vi:

"Principen om gemensam insats i alliansförsvar ligger i praktiska arrangemang som möjliggör för de allierade att ha de avgörande politiska, militära och resursmässiga fördelarna med kollektivt försvar, och förhindra åternationaliseringen av försvarspolitik, utan att beröva de allierade deras suveränitet."

Ett steg in i Nato har stora följder: "förhindra åternationaliseringen av försvarspolitik". Men då är ju "suveränitet" borta.

Sverigedemokrater och deras sympatisörer bör, så snart som möjligt, trotsa kuppmakarna och delta i nödvändigt opinionsarbete för att stoppa anslutningen till Nato.

Under tiden bör sverigedemokrater också ordna så att extra Landsdagar sammankallas som kan byta ut kuppmakarna.

Faran är inte Ryssland

Faran är inte Ryssland. Faran är personer i vårt eget land som vill överlämna Sverige till främmande makt.

Kriget i Ukraina är inte ett ryskt "aggressionskrig" mot Ukraina som propagandan påstår. Det är i stället en kraftmätning mellan Ryssland och Nato. I många år har Nato jobbat hårt för att i snaran kring Ryssland få in även Ukraina där man har hållit på med militär utbildning. Den 15 december 2021 överlämnade Ryssland till USA och Nato förslag i säkerhetsfrågor. Bland annat begärde Ryssland att Nato inte ytterligare ska utvidgas och att Nato inte ska ha någon militär verksamhet i Ukraina. Förslagen avvisades, och i februari kom fortsättningen.

Vad vi bör försöka göra

Regeringen har lämnat in ansökan om medlemskap, men saken är därmed inte klar.

a) Vi kan försöka få igenom att medlemskap i Nato kräver ändring i svensk grundlag och därmed två riksdagsbeslut med val däremellan och eventuellt en folkomröstning. Om den första riksdagsbehandlingen leder till Ja för Nato, så kan ett visst antal riksdagsledamöter begära folkomröstning.

b) Det finns också en bestämmelse om att vissa lagar då Sverige överlämnar bestämmanderätt kräver 3/4 majoritet. Om Nato-inträde blir en sådan fråga så behövs 88 riksdagsledamöter för att stoppa medlemskap i Nato.

Riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna bör gå emot kuppmakarna och undersöka möjligheterna a) och b). I undersökningen bör de söka samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Ett omfattande opinionsarbete bör inrikta sig på att visa att Sverige bör stå utanför Nato och att förmå en del riksdagsledamöter i Ja-partier att visa självständighet och mod och gå emot partilinjen. I opinionsarbetet blir sverigedemokraters insats av största betydelse.

Sverigedemokrater bör genast ta egna initiativ och samtidigt söka kontakter och samarbeten. Det är bråttom.


Björn Backengård
Hjalmar Bergmans Gata 56
422 52 Hisings Backa
https://www.folkkampanjenmotnato.se