Folkkampanjen
mot Nato


Nyheter och kommentarer


Till meny

6 juni 2022


Mejl till socialdemokrater 2 juni 2022


(Klickbara länkars utseende har ändrats.
315 ska vara 311.)

(Mottagare)


Kalla hem riksdagsledamöter!

Detta mejl sänds till:
315 lokala avdelningar i S;
26 lokala avdelningar i SSU;
26 lokala avdelningar i kvinnoförbundet;
19 lokala avdelningar i studentförbundet;
26 partidistrikt;
100 riksdagsledamöter i S;
23 regeringsmedlemmar.

Sverige och Nato

Arbetarekommuner och andra lokala organisationer inom Socialdemokraterna bör kalla hem socialdemokratiska riksdagsledamöter från trakten för samtal om den viktigaste frågan av alla just nu − Sverige och Nato.

En riksdagsledamot är alltid i tjänst, dygnet runt, alla veckans dagar och har ingen semester. Så om en arbetarekommun kallar, så bör riksdagsledamoten komma.

Alliansfri stat

Tvåhundra år som en alliansfri stat mellan Öst och Väst har bidragit till att Sverige har klarat sig utanför två världskrig.

Natos militära inringning av Ryssland samt ständiga militära övningar visar att Nato planerar krig mot Ryssland. Sverige bör inte delta i denna Natos planering utan bör vara en neutral plats som kan bidra till avspänning.

Lästips hos Riksföreningen Nej till NATO. Fem frågor om Sveriges framtid, ett tal på en manifestation 26 mars:

Socialdemokratiska partiet och Nato

Det var en grupp i partiets topp som med hård tidspress förmådde partistyrelsen att 15 maj 2022 vifta undan partiets tidigare ståndpunkt om Nato. Denna grupp utnyttjade krigsutbrottet och propagandan i vissa tidningar för att skapa ett Ja. En kupp.

Dagen efter partistyrelsens möte skrev socialdemokraten Pierre Schori en kritisk artikel i Aftonbladet med rubriken "Vi blev inte övertygade − vi blev överkörda". Vi läser:

"Den berömda men ofullständiga "Analysen" talar inte om att vi som Natoland automatiskt blir ett mål för ryska kärnvapen, en insikt som fick Tage Erlander och Olof Palme att säga nej till svensk atombomb".

"Själv är jag förbryllad av effekten av den största partiföreningens, den i Stockholm, resultat. Vi delades upp i åtta grupper och endast en var för Nato, tre var osäkra på grund av tidpressen och fyra emot. Hur redovisades det till partistyrelsen?"

"Oavsett vad man tycker i sak har vi fått ett forcerat beslut med osäkra, potentiellt allvarliga konsekvenser, ovant för den demokratiska folkrörelse som socialdemokratin är."

Faran är inte Ryssland

Faran är inte Ryssland. Faran är personer i vårt eget land som vill överlämna Sverige till främmande makt. Så blir det om Sverige går med i Nato. USA dominerar helt Nato och använder Nato som ett verktyg i sin utrikespolitik. Ett tydligt exempel var när Nato våren 2011 förstörde Libyen därför att Libyen förde en självständig politik som hotade USA:s internationella ekonomiska intressen.

Vi i Sverige ska inte vara så dumma att vi låter oss bli ett av USA:s verktyg, utan vi ska hålla oss utanför sådant.

Kriget i Ukraina är inte ett ryskt "aggressionskrig" mot Ukraina som propagandan påstår. Det är i stället en kraftmätning mellan Ryssland och Nato. I många år har Nato jobbat hårt för att i snaran kring Ryssland få in även Ukraina där man har hållit på med militär utbildning. USA använder Nato som ett verktyg, och Ukraina har drabbats av det. USA har i Ukraina finansierat laboratorier för biologisk krigföring. Varför det?

Vad vi bör försöka göra

Regeringen har lämnat in ansökan om medlemskap i Nato, men saken är därmed inte klar. Om inte Turkiet stoppar svenskt medlemskap så kommer någon gång en inbjudan från Nato till riksdagen. Då gäller följande:

a) Vi kan försöka få igenom att medlemskap i Nato kräver ändring i svensk grundlag och därmed två riksdagsbeslut med val däremellan. Om det första riksdagsbeslutet blir Ja till medlemskap så kan en tiondel av riksdagsledamöterna begära folkomröstning.

b) Det finns också en bestämmelse om att vissa lagar då Sverige överlämnar bestämmanderätt kräver 3/4 majoritet. Om Nato-inträde blir en sådan fråga så behövs 88 riksdagsledamöter för att stoppa medlemskap i Nato.

Riksdagsledamöter som är
− oppositionella inom Socialdemokraterna;
− oppositionella inom Sverigedemokraterna;
− från Miljöpartiet;
− från Vänsterpartiet
måste samarbeta för att stoppa Natoanslutningen. De bör rådfråga bästa tänkbara expertis om vilken väg som är gynnsammast, a) eller b) ovan.

Alltså

I riksdagen finns 100 socialdemokrater, och det blir absurt om alla röstar Ja när inbjudan kommer från Nato. Det är troligt att bland socialdemokrater och deras väljare är opinionen för Natomedlemskap mindre än hälften. Partistyrelsemötet viftade pressat i en hast undan en gammal partilinje. En rösts övervikt? Eller?

Kalla hem till valkretsen socialdemokratiska riksdagsledamöter angående Sverige och Nato. Gör följande:

1. En grundlig studie- och diskussionsomgång med deltagande av riksdagsledamöter från de närmaste orterna om Sverige och Nato.

2. Arbetarekommunen, eller annan lokal organisation, befriar riksdagsledamoten från att behöva följa partistyrelsens beslut 15 maj.


Björn Backengård
Hjalmar Bergmans Gata 56
422 52 Hisings Backa
https://www.folkkampanjenmotnato.se